Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zestawienie bibliograficzne (w wyborze)
wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism dostępnych
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
Opracowała: Małgorzata Lewandowska-Pyż

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Grudzewskiego ; [aut. Zdzisław Ciurla i in.]. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 552, [3] s.
  sygnatura : 100915-16


 2. Badanie i projektowanie systemów zarządzania / Tadeusz Strzelecki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. - 178, [2] s.
  sygnatura : 102696


 3. Biznes : kierowanie zespołem / Ros Jay. – Łódź : „Galaktyka”, cop. 1998. – 195 s.
  sygnatura : 130325


 4. Efektywne zarządzanie : jak skutecznie podejmować decyzje, budować strukturę firmy i wykorzystywać czas / Heike Bruch, Sumantra Ghoshal ; przekł. Edyta Zbrońska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - 180, [1] s.
  sygnatura : 148876


 5. Gospodarowanie zasobami kadr kwalifikowanych / Jan Kluczyński, Krzysztof Opolski. – Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 54 s.
  sygnatura : 114242p


 6. Harmonizacja pracy : czynniki społeczne, ekonomiczne i organizacyjne / Alicja Sajkiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - 303, [1] s.
  sygnatura : 106983-85


 7. Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? : materiały do samokształcenia. T.2, Kierowanie zespołem / Danuta Elsner, Dorota Ekiert-Grabowska, Barbara Kożusznik. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996. - 207 s.
  sygnatura : 128139p


 8. Jak motywować pracowników / Anne Bruce, James S. Pepitone. - Warszawa : Wydaw. RM, 2001. - 147 s.
  sygnatura : 140110-11


 9. Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji / Marta Juchnowicz, Łukasz Sienkiewcz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - 280 s.
  sygnatura : 149339


 10. Jak rozwiązywać konflikty w pracy / Kenneth Cloke, Joan Goldsmith. - Warszawa : "Amber", 2001. - 166 s.
  sygnatura : 141081


 11. Kierowanie / James A.F. Stoner, R.Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - 656 s.
  sygnatura : 132776-77, 132750p


 12. Kierowanie i zarządzanie oświatą : materiały dla kierowniczej oświaty i wychowania. – Bielsko-Biała : IKN-ODN, 1998. – 78 s.
  sygnatura : 115600


 13. Kierowanie ludźmi / Stefan Tokarski. – Koszalin : „Miscellanea”, 1997. – 291 s.
  sygnatura : 129502p, 129503


 14. Kierowanie procesem adaptacji społeczno-zawodowej młodych nauczycieli. Prace Metodyczne : organizacja i zarządzanie oświatą. – Bydgoszcz : IKN-ODN, 187. – 41 s.
  sygnatura : 112983-87


 15. Kierowanie zespołem / Robert Hellen. – Warszawa : „Wiedza i Życie”, 2000. – 71 s.
  sygnatura : 141990


 16. Komunikacja społeczna w zarządzaniu / Jan Kania ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. - 101 s.
  sygnatura : 146551


 17. Konkurs na dyrektora : teoria i praktyka / Marian Kasten. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. – 174, [2] s.
  sygnatura : 110965


 18. Kontrola w systemie zarządzania / Bolesław, Rafał Kuc. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 187, [1] s.
  sygnatura : 107595-97


 19. Krótki kurs zarządzania / Lester. R. Bittel. – Wyd. 2 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 353 s.
  sygnatura : 134954p


 20. Motywowanie pracowników / Robert Heller. – Warszawa : „Wiedza i Życie”, 2000. – 71 s.
  sygnatura : 141991


 21. Największe błędy menedżerów / Mary Albright, Clay Carr. - Warszawa : "Amber", 1998. - 302 s.
  sygnatura : 135291


 22. Organizacje społeczno-polityczne załogi / Roman Kuryłek. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. - 125, [3] s.
  sygnatura : 108031


 23. Pedagogiczne aspekty kierowania / Jerzy Stochmiałek. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. - 196 s.
  sygnatura : 15678/t.50, 113066, 15628


 24. Podstawy nauki zarządzania / Leszek, Jerzy Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 353, [2] s.
  sygnatura : 100794


 25. Praktyka kierowania : jak kierować sobą, innymi i firmą : praca zbiorowa / red. Doroty M. Steward. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. – 612 s.
  sygnatura : 124709


 26. Praktyka kierowania : jak kierować sobą, innymi i firmą : praca zbiorowa / red. Doroty M. Steward. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. – 612 s.
  sygnatura : 126769p


 27. Przestrzenne aspekty zatrudnienia / Tadeusz Szumlicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987. - 249, [7] s.
  sygnatura : 110517-18


 28. Przywództwo / Andrew J. Dublin. – Poznań : „Rebis”, 2000. – 294 s. – (Dla Żółtodziobów)
  sygnatura : 132587p, 132588


 29. Psychologia organizacji i zarządzania / Jan F. Terelak. - Warszawa : "Difin", 2005. - 414 s.
  sygnatura : 146609


 30. Psychologia w pracy menedżera / red. Barbara Kożusznik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994. - 142,[1] s.
  sygnatura : 129308p


 31. Psychologiczne determinanty i metody doskonalenia kierowniczej kadry oświatowej / Mieczysław Cenin ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział w Kaliszu. - Kalisz : CDN, 1990. - 109 s.
  sygnatura : 120647


 32. Rewolucja kultury przedsiębiorstwa : przedsiębiorstwo fraktalne / Hans-Jürgen Warnecke ; tł. Marek Gawrysiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 191, [1] s.
  sygnatura : 136262-63


 33. Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty : praca zbiorowa / red. Adam Szałkowski. - Warszawa : "Poltext", 2002. - 161 s.
  sygnatura : 137814


 34. Ruchliwość pracowników z wyższym wykształceniem / Janusz Witkowski. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1986. - 190, [6] s.
  sygnatura : 104726-27v
 35. Socjologia i psychologia pracy / red. Julian Bugiel. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - 242, [1] s.
  sygnatura : 107986-87


 36. Stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy : analiza socjologiczna / Stanisław Czajka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 356, [3] s.
  sygnatura : 101927-28


 37. Strategia w biznesie / Andy Bruce, Ken Langdon. - Warszawa : "Wiedza i Życie", 2001. - 71 s.
  sygnatura : 141988


 38. Sztuka kierowania : szkice o kulturze organizacyjnej / Czesław Sikorski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. - 155, [5] s.
  sygnatura : 102708-12


 39. Twórcze rozwiązywanie problemów / Tony Proctor. – Gdańsk : Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. – 320 s.
  sygnatura : 137119p, 137120


 40. Wartości organizacyjne : szkice z teorii organizacji i zarządzania / Marek Bugdol. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. - 199 s.
  sygnatura : 148895- 96


 41. Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon. - Warszawa : "Pax", 1996. - 272 s.
  sygnatura : 126655-57


 42. Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon. - Wyd.2. - Warszawa : "Pax", 2000. - 272 s.
  sygnatura : 133575, 133574p


 43. Zarys teorii organizacji i zarządzania / Adam Bednarski. – Wyd. 2. – Toruń : „Dom Organizatora”, 2001. – 529 s.
  sygnatura : 135623p


 44. Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński. – Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 609 s.
  sygnatura : 125710


 45. Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński. – Wyd. 5 zm. - Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 790 s.
  sygnatura : 132778p, 132779, 134994-95


 46. Zarządzanie : ujęcie praktyczne / Krzysztof Obłój. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - 172 s.
  sygnatura : 105916


 47. Zarządzanie firmą : strategie, struktury, decyzje, tożsamość / [oprac.] [pseud. zbiorowy] Strategor. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995. – 609 s.
  sygnatura : 125722p


 48. Zarządzanie firmą : strategie, struktury, decyzje, tożsamość / red. Hanna Ferens. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 598 s.
  sygnatura : 129417-18


 49. Zarządzanie organizacjami. – Toruń : „Dom Organizatora”, 2001. – 614 s.
  sygnatura : 134939p, 134940


 50. Zarządzanie personelem : teoria i praktyka / Waldemar Bańka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - 280 s.
  sygnatura : 138522p


 51. Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne / Stefan Witek. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 144 s.
  sygnatura : 131704p


 52. Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : F5 Konsulting Frąckowiak i Wspólnicy, 2007. - 222 s.
  sygnatura : 149617


 53. Zarządzanie zasobami ludzkimi / Eugene McKenna, Nic Beech. - Wyd.1 [nakład drugi]. - Warszawa : FELBERG SJA, 1999. - 256 s.
  sygnatura : 133799, 133798p


 54. Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2000. - 783 s.
  sygnatura : 133523p


 55. Zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Zdzisław Gomółka ; Uniwersytet Szczeciński. - Wyd. 2 zm. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. - 199 s.
  sygnatura : 146019


 56. Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy Pocztowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 460 s.
  sygnatura : 146707


 57. Zarządzanie zmianą / Liz Clarke. - Warszawa : Gebethner i S-ka, 1997. - 257 s.
  sygnatura : 133800


 58. Zasoby ludzkie, zatrudnienie i rozwój : materiały Szóstego Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów, obradującego w Meksyku w 1980 r. / red. Shigeto Tsuru ; tł. Urszula Grzelońska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - 216 s.
  sygnatura : 105086- 87

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Antycypacja i adaptacja zawodowa a tendencje w zarządzaniu : (orientacja na człowieka i przyszłość) / Tadeusz Ziejewski // Humanizacja Pracy. – 1998, nr 5/6, s. 50-57


 2. Coaching i mentoring w rozwoju zawodowym pracowników / Mariusz Cyzio // Pedagogika Pracy. - T. 49 (2006), s. 117-121


 3. Czy wiesz, kim jesteś? / Renata Nowicka // Nowa Szkoła. – 2003, nr 1, s. 49-50
  Testy badające osobowość kandydatów do pracy


 4. Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń zarządów polskich spółek giełdowych w świetle założeń teorii agencji : raport z badań / Kevin Campbell, Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz // Organizacja i Kierowanie. – 2006, nr 4, s. 35-52


 5. Demokracja organizacyjna / Krzysztof Łobos // Organizacja i Kierowanie. – 2005, nr 2, s. 25-38


 6. Doskonalenie procesu kierowania w zakładzie pracy / Jerzy Stochmiałek // Pedagogika Pracy. - [Nr] 43. - (2003), s. 96-111


 7. Dynamiczne style kierowania personelem / Lidia Zbiegień-Maciąg // Humanizacja Pracy. – 1997, nr 5, s. 42-50


 8. Efektywność kierowników a strategie zarządzania / Grażyna Bartkowiak // Humanizacja Pracy. – 1996, nr 4, s. 39-45


 9. Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne – wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze efektywności / Mariusz Bratnicki, Aldona Frączkiewicz-Wronka // Organizacja i Kierowanie. – 2006, nr 3, s. 17-32


 10. Etyczne zasady kształtowania stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie / Barbara Poloczek // Humanizacja Pracy. – 1996, nr 3, s. 43-47


 11. Ewolucja w kwalifikowaniu rodzajów zatrudnienia : (od wartościowania pracy do zarządzania kompetencjami) / Elżbieta Kądziołka-Martyniak // Organizacja i Kierowanie. – 1998, nr 2, s. 33-44


 12. Gospodarowanie potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwie / Małgorzata Gableta // Organizacja i Kierowanie. – 2001, nr 4, s. 89-98


 13. Informacja i komunikacja jako strategiczny zasób organizacji / Katarzyna Materska, Małgorzata Kisilowska // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. – 2001, nr 1/2, s. 8-14


 14. Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych / Magdalena Joanna Caban, Tomasz Rewerski // Polityka Społeczna. - R. 32, nr 2 (2005), s. 8-10


 15. Inwestowanie pracodawców w rozwój kompetencji zawodowych / Krzysztof Symela // Pedagogika Pracy. – [nr] 29 (1999), s. 53-61


 16. Inżynieria szkolenia - zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie / Małgorzata Hunin, Iwona Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 3, s. 100-103


 17. Kadra w szkole jako organizacji uczącej się / Eugenia Potulicka // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 8 (2006), s. 19-23


 18. Kariera zawodowa i możliwości jej realizacji w okresie restrukturyzacji / Grażyna Bartkowiak // Humanizacja Pracy. – 1998, nr 5/6, s. 59-72


 19. Kierowanie zatrudnieniem, kształceniem i kompetencjami pracowników / Stanisław Suchy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 1999, nr 3, s. 111-116


 20. Kluczowe determinanty w pracy kierownika zarządzającego kadrami / Edward P. Piotrowski // Edukacja Dorosłych. – 1996, nr 1, s. 61-66


 21. Komunikacja w organizacji a samopoczucie pracowników / Maria Strykowska // Polityka Społeczna. – 1996, nr 5/6, s. 16-19


 22. Komunikowanie w procesie zmian / Jacek Krajewski // Humanizacja Pracy. – 1997, nr 6, s. 53-56
  Zmiana struktury organizacyjnej a systemy komunikacji


 23. Koncepcje kreowania organizacji inteligentnej w przedsiębiorstwach / Wiesław M[aria] Grudzewski, Irena Hajduk // Organizacja i Kierowanie. – 1997, nr 4, s. 3-22


 24. Kształcenie i szkolenie pracowników / Łukasz Sułkowski // Pedagogika Pracy. - [Nr] 36. - (2000), s. 107-113


 25. Kształtowanie postaw pracowników wobec zmian zachodzących w środowisku pracy / Mariola Wolan-Nowakowska // Edukacja Dorosłych. – 1998, nr 3, s. 75-84


 26. Ku zarządzaniu kapitałem ludzkim – ciągły czy nieciągły charakter zmiany w zarządzaniu? / Janusz Strużyna // Organizacja i Kierowanie. – 2008, nr 2, s. 37-54


 27. Ludzie - najcenniejszy kapitał szkoły : lekcja 4 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, dod. s. I-VIII


 28. Menedżer w organizacji ponadnarodowej - adaptacja kulturowa i zarządzanie zespołami międzykulturowymi / Stanisław A[leksander] Witkowski, Magdalena Łużniak // Organizacja i Kierowanie. – 2003, nr 4, s. 73-84


 29. Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych / Marek Jabłoński // Organizacja i Kierowanie. – 2007, nr 1, s. 101-111


 30. Metody rekrutacji zewnętrznej pracowników / Radosław Herudziński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 20-21v
 31. Miejsce systemu ocen w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Katarzyna Znańska-Kozłowska // Pedagogika Pracy. - T. 46 (2005), s. 49-62


 32. Miejsce systemu ocen w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Katarzyna Znańska-Kozłowska // Pedagogika Pracy. – [nr] 46. - (2005), s. 49-62


 33. Model motywowania w przedsiębiorstwach budowlanych w okresie transformacji / Andrzej Buszko // Organizacja i Kierowanie. – 2003, nr 2, s. 79-93


 34. Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego / Marek Kunasz // Organizacja i Kierowanie. - 2006, nr 1, s. 99-117


 35. Odmowa współpracy - tracisz ty, tracimy wszyscy : problemy zarządzania w oświacie / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 1, s. 3-5


 36. Organizacja pracy w środowisku zaawansowanej technologii - dowody na podejście zespołowe / Jacenta Łucewicz, Michael M. Morley // Organizacja i Kierowanie. – 1998, nr 1, s. 31-46


 37. Organizacyjne determinanty twórczości pracowników / Paweł Szwiec // Organizacja i Kierowanie. - 2005, nr 3, s. 79-93


 38. Planowanie, wyznaczanie celów i ocena pracowników w kierowaniu kadrami / Edward P. Piotrowski // Edukacja Dorosłych. – 1996, nr 2, s. 108-115


 39. Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji / Barbara Kożusznik // Humanizacja Pracy. – 1999, nr 1, s. 33-40


 40. Podnoszenie kwalifikacji a rozwój zawodowy pracowników / Dorota Pogorzelska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, [nr] 4, s. 47-51


 41. Podstawowe aspekty procesu pracy a stopień satysfakcji z pracy / Izabela Kos // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2000, [nr] 1, s. 23-30


 42. Postawy i zachowania pracowników i menedżerów w procesach przejęć i fuzji przedsiębiorstw - wyniki badań / Czesław Zając // Organizacja i Kierowanie. - 2005, nr 2, s. 17-24v
 43. Postawy kierowników w procesie zmian technicznych i organizacyjnych / Jerzy Baruk // Humanizacja Pracy. – 1997, nr 5, s. 23-35


 44. PR zaczyna się w domu : czyli komunikowanie się z pracownikami szkoły / Małgorzata Wojnarowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 59-62


 45. Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach na przykładzie Polski / Sascha Kraus, Janusz Strużyna, Tomasz Igram // Organizacja i Kierowanie. – 2007, nr 4, s. 35-50


 46. Problemy strukturalizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Gableta // Organizacja i Kierowanie. – 1999, nr 1, s. 25-31


 47. Procesy informacyjno-komunikacyjne w kształtowaniu innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego / Daniel Gach // Humanizacja Pracy. – 1998, nr 5/6, s. 39-49


 48. Procesy pozyskiwania i selekcji pracowników / Elżbieta Kurek // Pedagogika Pracy. - [Nr] 28. - (1996), s. 147-154


 49. Prognozowanie efektywności kadr - iluzja czy realna możliwość? / Stanisław A[leksander] Witkowski // Prakseologia. – 1994, nr 3/4, s. 9-27


 50. Przedmiot i metoda diagnozy systemu zarządzania przedsiębiorstwem / Henryk Bieniok, Marian Ingram, Janusz Marek // Organizacja i Kierowanie. – 1998, nr 1, s. 3-19


 51. Przenikliwość personalna dyrektora szkoły / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 2, s. 55-58


 52. Przywództwo menedżerskie / Mariusz Bratnicki // Humanizacja Pracy. – 1996, nr 1/2, s. 77-81


 53. Psychologiczny model organizacji. Kultura, tożsamość, osobowość / Adela Barabasz // Organizacja i Kierowanie. – 2006, nr 3, s. 33-50


 54. Psychospołeczne uwarunkowania oddziaływania wychowawczego menedżerów na środowisko pracowników / Urszula Kontny, Mirosław Czapka // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr 3/4, s. 31-42


 55. Rola przywództwa w integracji przedsiębiorstw po fuzjach i przejęciach / Sebastian Witkowski // Organizacja i Kierowanie. – 2007, nr 2, s. 23-31


 56. Rola szkoleń pracowniczych w przedsiębiorstwie / Katarzyna Wojtaszczyk // Humanizacja Pracy. – 2002, nr 3, s. 29-42


 57. Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy "metody 4 kroków" / Kazimierz Wierzbicki // Humanizacja Pracy. – 1998, nr 3, s. 56-58


 58. Rozwój i uczenie się pracowników / Grażyna Bartkowiak // Humanizacja Pracy. – 1997, nr 2, s. 41-52


 59. Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / Antoni Ludwiczyński, Renata Trochimiuk // Organizacja i Kierowanie. - 2005, nr 1, s. 17-32


 60. Rozwój zasobów ludzkich - orientacja na kształcenie pracowników przedsiębiorstw / Roman Patora, Łukasz Sułkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, [nr] 4, s. 41-46


 61. Rozwój zasobów ludzkich : sektorowy program operacyjny / Alicja Sadłowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2003, [nr] 4, s. 96-106


 62. Spirala Archimedesa - metoda ilościowa w rozwiązywaniu problemów motywacji pracowniczej / Anna Wziątek-Staśko // Organizacja i Kierowanie. – 1999, nr 4, s. 91-97


 63. Sposoby zachowania się w sytuacjach konfliktowych / Anna Dowhań, Magdalena Sadowska // Organizacja i Kierowanie. – 1996, nr 3, s. 45-53


 64. Starsi pracownicy / Ryszard Paluch // Atest. – 2000, nr 1, s. 4-7


 65. Staż zawodowy w ocenie pracodawców i pracobiorców / Anna Maria Manek // Humanizacja Pracy. – 1998, nr 3, s. 51-53


 66. Stosunki współpartnerstwa w zakładzie pracy / Kazimierz Doktór // Humanizacja Pracy. – 1996, nr 5, s. 15-21


 67. Strategie komunikacji w organizacjach międzynarodowych w Polsce – wyniki badań empirycznych / Marzena Stor // Organizacja i Kierowanie. – 2007, nr 4, s. 77-91


 68. Styl kierowania a efektywność pracy / Władysław Jacher // Humanizacja Pracy. – 1997, nr 5, s. 36-41


 69. Styl kierowania a zadowolenie z pracy / Marzena Marchwińska // Polityka Społeczna. – 1995, nr 9, s. 14-17


 70. System ETNA - Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie / Jacek Kwiatkowski, Aldona Okraszewska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 4, s. 35-40


 71. System wartościowania a zadowolenie z życia pracowników w nowym miejscu pracy / Anna Zalewska // Przegląd Psychologiczny. – 2002, nr 2, s. 177-196


 72. Szkolenie w procesie TQM : strategia i proces szkolenia / Grażyna Broniewska // Organizacja i Kierowanie. – 1999, nr 4, s. 45-60


 73. Tworzenie systemów wynagradzania – z doświadczeń firm / Wanda Kopertyńska // Organizacja i Kierowanie. – 1996, nr 4, s. 57-68


 74. Uwarunkowania klimatu organizacyjnego : (studium empiryczne) / Stanisław Chełpa // Organizacja i Kierowanie. – 1996, nr 1, s. 61-70


 75. W obliczu redukcji i przesunięć. Porozmawiajmy o… outplacement / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 5, s. 343-345


 76. Walidacja Kwestionariusza Ról Zespołowych : A Self-Perception Inwentory R. M. Balbina / Stanisław Witkowski, Sławomir Ilski // Przegląd Psychologiczny. – 2000, t. 43, nr 1, s. 47-64


 77. Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego / Arkadiusz Potocki // Humanizacja Pracy. – 1998, nr 5/6, s. 25-37


 78. Weryfikacja kwalifikacji zawodowych w procesie rekrutacji pracowników / Agata Szydlik, Marek Leszczyński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 1999, nr 1, s. 71-81


 79. Wybieranie najsprawniejszych / Anna Łuczak ; rozm. przepr. Małgorzata Mrowiec // Atest. – 1998, nr 7, s. 26-27
  Dobieranie pracowników do zawodów trudnych i niebezpiecznych


 80. Wynagradzanie grup pracowników o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa / Wanda Kopertyńska // Organizacja i Kierowanie. – 1999, nr 4, s. 61-75


 81. Wynagrodzenia a strategia organizacji / Wojciech Popławski, Sylwia Stachowska // Organizacja i Kierowanie. – 2008, nr 2, s. 55-68


 82. Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach / Stanisław Borkowski, Krzysztof Siekański // Organizacja i Kierowanie. - 2004, nr 2, s. 21-33


 83. Zarządzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce / Tadeusz Listwa // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 1999, nr 1/2, s. 33-49


 84. Zarządzanie klasą szkolną / Mariola Bardziejewska // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 75-86


 85. Zarządzanie oceną pracy nauczycieli języków obcych / Magdalena Lipińska-Derlikowska // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 6 (2005), s. 248-250


 86. Zarządzanie oparte na wiedzy / Józef Penc // Organizacja i Kierowanie. – 2002, nr 1, s. 3-16


 87. Zarządzanie paropodmiotowe – Jana Pawła II myśl o zarządzaniu organizacjami / Paweł Szwiec // Organizacja i Kierowanie. – 2006, nr 4, s. 69-82


 88. Zarządzanie szkołą poprzez budowanie zespołu / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 1 (2005), s. 31-34


 89. Zarządzanie wiedzą : wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi / Katarzyna Stobińska // Organizacja i Kierowanie. – 2004, nr 1, s. 33-45


 90. Zarządzanie zasobami ludzkimi w filozofii TQM / Marek Bugdol // Humanizacja Pracy. – 1999, nr 1, s. 41-51


 91. Zarządzanie zasobami ludzkimi według norm ISO serii 9000:2000 / Alicja Rogozińska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 11-15


 92. Zasady wynagradzania w małych i średnich przedsiębiorstwach / Zdzisław Czajka // Polityka Społeczna. – 2002, nr 10, s. 9-12


 93. Zastosowanie technologii IVR w systemie oceny pracowników / Tomasz Jachna // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 1, s. 33-40


 94. Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji / Jerzy Trzcieniecki // Organizacja i Kierowanie. – 1996, nr 1, s. 31-37


 95. Zmiany w japońskim modelu zarządzania / Jacek Lipiec // Organizacja i Kierowanie. – 1998, nr 1, s. 93-111
Powrót