Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

PRACA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy
Zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000-2008
Opracowała Ewa Bedełek

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. BABIUCH MAŁGORZATA
  Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?
  / Małgorzata Babiuch. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007. - 117, [1] s.
  sygn. 138626 – 138628, 142173, 138625p


 2. DANILEWSKA JOANNA
  Agresja u dzieci: szkoła porozumienia
  / Joanna Danilewska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - 175 s.
  sygn. 138630 – 138633, 142172, 138629p


 3. DUDZIKOWA MARIA
  Pomyśl siebie...: minieseje dla wychowawcy klasy
  / Maria Dudzikowa. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 360 s.
  sygn. 147332


 4. ERNST KEN
  Szkolne gry uczniów: jak sobie z nimi radzić
  / Ken Ernst. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000]. - 132, [4] s.
  sygn. 132642 – 132644, 132641p


 5. HAUK DIEMUT
  Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji
  / Diemut Hauk. - Wyd. 2. - Kielce: "Jedność", 2003. - 183 s.
  sygn. 139544


 6. HERBERT MARTIN
  Rozwój społeczny ucznia: poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania
  / Martin Herbert. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 80 s.
  sygn. 141250 – 141252, 141249p


 7. HEYNE DAVID, ROLLINGS STEPHANIE
  Niechęć do szkoły: jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje
  / David Heyne, Stephanie Rollings. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 88 s.
  sygn. 140964 – 140966


 8. KING GAIL
  Umiejętności terapeutyczne nauczyciela
  / Gail King. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 120 s.
  sygn. 139814, 140172 – 140174, 139813p


 9. KSZTAŁTOWANIE
  Kształtowanie umiejętności wychowawczych
  / pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 217 s.
  sygn. 145153


 10. McCOMBS BARBARA J., POPE JAMES E.
  Uczeń trudny: jak skłonić go do nauki
  / Barbara L. McCombs, James E. Pope. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 93 s.
  sygn. 128957- 128959, 128956p


 11. MOBBING
  Mobbing w szkole
  / Karl Gebauer. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2007. - 142, [2] s. sygn. 149835


 12. MOBBING
  Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej
  / Karl E. Dambach. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 88 s.
  sygn. 139812 – 140134, 139811p


 13. NAUCZYCIEL
  Nauczyciel kompetentny: teraźniejszość i przyszłość
  / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Marzeny Kowaluk, Małgorzaty Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 412 s.
  sygn. 147420p


 14. OSOBA
  Osoba, edukacja, dialog. T.1
  / pod red. Marii Ledzińskiej. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 268 s.
  sygn. 139440, 139439p


 15. OSOBA
  Osoba, edukacja, dialog. T.2
  / pod red. Marii Ledzińskiej. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 287 s.
  sygn. 139440, 139439p


 16. PIOTROWSKI PRZEMYSŁAW, ZAJĄCZKOWSKI KRZYSZTOF
  Profilaktyka w gimnazjum: projektowanie, realizacja i ewaluacja programów
  / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków: Impuls, 2003. - 107, [1] s.
  sygn. 139763, 139764 – 139765, 139762p


 17. ROGERS BILL
  Trudna klasa: opanować, wychować, nauczyć
  / Bill Rogers. - Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2006. - 228 s.
  sygn. 145864p - 145865


 18. ROGERS BILL
  Uczniowie w szkole: rzecz o zachowaniu: praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania
  / Bill Rogers. - Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005. - 255 s.
  sygn. 145660 - 145661


 19. ROSENBERG MARSHALL B.
  Edukacja wzbogacająca życie: porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami
  / Marshall B. Rosenberg. - Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2006. - 134, [3] s.
  sygn. 148626


 20. SCHAEFER KLAUS
  Jak przeżyć szkołę
  / Klaus Schaefer. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - 285 s.
  sygn. 143370 – 143372


 21. SCHAEFER KLAUS
  Nauczyciel w szkole: jak przeżyć szkołę
  / Klaus Schaefer. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk; Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 205 s.
  sygn. 150317 – 150318, 150319p


 22. SPECK OTTO
  Być nauczycielem
  / Otto Speck. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - 336 s.
  sygn. 142540 - 142541


 23. TERAPIA
  Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć
  / pod red. Violetty Florkiewicz. - Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. - 174 s.
  sygn. 144366, 143430p


 24. WOSIK-KAWALA DANUTA
  Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum
  / Danuta Wosik-Kawala. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 210 s.
  sygn. 147406


 25. ZARZOUR KIM
  Gnębiciel ze szkolnego boiska
  / Kim Zarzour. - Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2006. - 259 s.
  sygn. 146051

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. APPELT KAROLINA
  Trudności wychowawcze w okresie dorastania
  / Karolina Appelt // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 19-25


 2. BOGDAŃSKA AGNIESZKA
  Trudne zachowania
  / Agnieszka Bogdańska // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 10, s. 5-6


 3. BOROWIEC JOANNA
  Gry psychologiczne - przyczyna i rozwiązanie trudności wychowawczych
  / Joanna Borowiec // Lider. - 2007, nr 1, s. 25-28


 4. CHMIELEWSKA JADWIGA
  Praca biblioteczna z uczniem trudnym: opis i analiza przypadku rozpoznawania problemu wychowawczego
  / Jadwiga Chmielewska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 16-17


 5. DZIEWIECKI MAREK
  Antywychowawcza presja współczesnych ideologii
  / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 15


 6. DZIEWIECKI MAREK
  Szkoła a trudności wychowawcze
  / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 5-8


 7. FALKOWSKA-WINDER LIDIA
  Spójrzmy przyjaźnie na trudnego ucznia
  / Lidia Falkowska-Winder // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 51-56


 8. IWANOWSKA MAŁGORZATA, KAZIMIEROWICZ MAREK
  Uczeń z trudnościami - problem czy wyzwanie?
  / Małgorzata Iwanowska, Marek Kazimierowicz // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 3, 4, 5, 6, 7


 9. JAGIEŁA JAROSŁAW
  Rozważne zaangażowanie
  / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 115-122


 10. JAGIEŁŁO EWA
  O niektórych trudnościach wychowawczych
  / Ewa Jagiełło // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 33-35


 11. JUREWICZ MONIKA
  Środowiskowe uwarunkowania trudności wychowawczych gimnazjalistów
  / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 11-17


 12. KŁOSOWSKA ELŻBIETA
  Elementarne zasady pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
  / Elżbieta Kłosowska // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 12, s. 25-27


 13. KOMOROWSKA BEATA
  Zjawisko trudności wychowawczych w gimnazjum
  / Beata Komorowska // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 28-30


 14. KRAWCZONEK MAGDALENA
  Nauczyciel wobec trudności ucznia
  / Magdalena Krawczonek // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 54-55


 15. MAJEWSKA-BRZYSKA KRYSTYNA
  Procedury. Cz. 2
  / Krystyna Majewska-Brzyska // Remedium. - 2004, nr 6, s. 10-11


 16. MAJEWSKA-BRZYSKA KRYSTYNA
  Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją. Cz. 1
  / Krystyna Brzyska-Majewska // Remedium. - 2004, nr 5, s. 10-11


 17. MARCZEWSKA KRYSTYNA
  Dziecko z zaburzeniami zachowania i osobowości
  / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 38-41


 18. MEYER MARIA
  Interpretacje uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu
  / Maria Meyer // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 13-16


 19. MIELCZANEK JOLANTA
  Próba korekty zachowania ucznia
  / Jolanta Mielczanek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s. 48-50


 20. NERŁO MIROSŁAWA
  Zrozumieć trudności dorastania
  / Mirosława Nerło // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 2-8


 21. OLSZEWSKA ALEKSANDRA
  Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi
  / Aleksandra Olszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 24-25


 22. OSTASZEWSKI KRZYSZTOF
  Zachowania problemowe młodzieży
  / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2007, nr 9, s. 32


 23. OSTROWSKI KAZIMIERZ
  Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej
  / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 10/11, s. 10-12


 24. PIWOWAR CECYLIA
  Co robić, gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze?
  / Cecylia Piwowar // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 16-17


 25. POLAK KRZYSZTOF
  Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych
  / Krzysztof Polak // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 4/5, s. 30-34


 26. PORZAK ROBERT
  Interwencja profilaktyczna
  / Robert Porzak // Remedium. - 2004, nr 11, s. 6-7


 27. PORZAK ROBERT
  Typy interwencji - interwencja wychowawcza
  / Robert Porzak // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 6-7


 28. PYŻALSKI JACEK
  Wsparcie dla nauczycieli
  / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2008, nr 1, s. 4-5


 29. RATAJCZAK MARIA
  Rozwiązywanie problemu wychowawczego
  / Maria Ratajczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 35-40


 30. RAWICKA KATARZYNA
  Praca z trudnymi zachowaniami
  / Katarzyna Rawicka // Remedium. -2006, nr 7-8, s. 54-55


 31. RECHNIO BEATA
  Analiza i opis przypadku: (problem wychowawczy w klasie II podstawowej szkoły masowej)
  / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 20-21


 32. RUDKOWSKA ZOFIA
  Poemat pedagogiczny, czyli dyrektor szkoły jako wychowawca
  / Zofia Rudkowska // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, dod. Kierowanie Szkołą, s. 4-6


 33. SIKORA JOANNA
  Jak pracować z uczniem trudnym wychowawczo
  / Joanna Sikora // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 71-78


 34. SOBIESZCZUK IWONA MAŁGORZATA
  Wychowanie do grzeczności w internecie
  / Iwona Małgorzata Sobieszczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 50-52


 35. SOCHA-KOŁODZIEJ KRYSTYNA
  Program "Starszy Brat, Starsza Siostra"
  / Krystyna Socha-Kołodziej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 38-40


 36. SOKOŁOWSKA EWA
  Szymon jest niegrzecznym uczniem
  / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 43-52


 37. STĘPIEŃ ZBIGNIEW
  Trudności wychowawcze na lekcjach wychowania fizycznego
  / Zbigniew Stępień // Lider. – 2005, nr 4, s. 25


 38. SZPERLICH EWA, LEHMAN MARIA
  Jaś nie do wytrzymania!
  / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 99-102


 39. ŚLEBODA RENATA, KRÓL - ZIELIŃSKA MAGDALENA
  Trudne sytuacje – rozwiązywanie konfliktów na zajęciach z dziećmi
  / Renata Śleboda, Magdalena Król-Zielińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 32-35


 40. UŚCIŁKO IZABELA
  Szkolna codzienność – uczniowie trudni
  / Izabela Uściłko // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 10, s. 54-55


 41. WIATROWSKA LEOKADIA
  Wiem i muszę pomóc
  / Leokadia Wiatrowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 11-15


 42. WIELOWIEJSKA-COMI IRENA
  Mam trudnego ucznia
  / Irena Wielowiejska-Comi // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 99-102


 43. WOJCIECHOWSKI MIECZYSŁAW
  Czemu idą na wagary?
  / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. – 2005, nr 4, s. 6-7


 44. ZAMORSKA MARTA
  Uroki pustej szkoły
  / Marta Zamorska //Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 18-20


 45. ZIMNY TOMASZ
  Poszukiwanie potencjału integracyjnego w konfliktach szkolnych
  / Tomasz Zimny // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 7/8, s. 20-23


 46. ŻOŁTYŃSKA JOLANTA
  Wyeliminowanie niewłaściwych i niepożądanych zachowań u chłopca w mojej klasie oraz przywrócenie pomiędzy nim a klasą pozytywnych relacji: opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego
  / Jolanta Żołtyńska // Lider. - 2005, nr 9, s. 200-22

Powrót