Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» NOWOŚCI Z PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII...

Techniki uczenia się : jak efektywnie przyswajać wiedzę / [tekst: Bettina Geuenich, Iris Hammelmann, Harald Havas, Belen-Mercedes Mündemann, Kaja Novac, Andrea Solms ; przekład: Urszula Szymanderska i Sergiusz Lipnicki]. - Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo REA-SJ, 2016.
Sygn. 161608, 161609 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Uczymy się przez całe życie! W szkole, na studiach czy w pracy zawodowej – każdego dnia możemy natrafić na nowe wyzwania naukowe. Istnieje wiele metod, które pomogą nam skutecznie się z nimi uporać. W tej książce wszystkie one zostały zebrane i objaśnione w przystępny sposób. Ciekawe i urozmaicone ćwiczenia pozwolą natychmiast wypróbować zdobyte umiejętności w praktyce. – Jak zwiększyć umiejętność koncentracji? – Jak wyćwiczyć pamięć? – Jak poprawić sprawność intelektualną? – Jak wykorzystywać najodpowiedniejsze dla nas techniki uczenia się? Dzięki temu poradnikowi bez problemu zdamy każdy egzamin ustny i pisemny!

Jak zapowiadać wydarzenia kulturalne w Internecie, by przyciągnąć i zaangażować odbiorców : webwriting w kulturze / Joanna Wrycza-Bekier. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016.
Sygn. 161637pb, 161638 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Webriting w kulturze to konkretne porady, jak rozpocząć i skutecznie przeprowadzić promocję instytucji kultury w internecie. Autorka Joanna Wrycza-Bekier podaje gotowe i skuteczne porady, jak prowadzić webriting w instytucjach kultury. Gdy zastosujesz te unikatowe wskazówki, dotrzesz do tysięcy potencjalnych odbiorców kultury.

Człowiek, który nie mógł przestać : opowieść o nerwicach natręctw / David Adam ; tłumaczenie Andrzej Homańczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
Sygn. 161658 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Człowiek, który nie mógł przestać” to wciągające połączenie nauki, historii i osobistych wspomnień. Autor, sam od dwudziestu lat cierpiący na OCD, bada pojawiające się w naszych umysłach dziwne myśli, wywołujące u milionów ludzi obsesje i kompulsje. Ta niezwykła książka, napisana przejrzystym i dynamicznym stylem, niepozbawionym humoru, stanowi poruszające świadectwo osobistego dramatu, a zarazem uchyla rąbka tajemnicy skrywającej najmroczniejsze zakamarki ludzkiego umysłu.
Uważaj na swoje myśli, stają się słowami.
Uważaj na swoje słowa, stają się czynami.
Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami.
Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem.
Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem.

Pedagogika kultury popularnej : teorie, metody i obszary badań / pod redakcją naukową Witolda Jakubowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.
Sygn. 161671, 161672 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Tom jest zbiorem artykułów odwołujących się do ciekawego poznawczo i jakże ważnego społecznie zagadnienia pedagogiki kultury popularnej. Uważna ich lektura ukazuje, że odpowiedź na pytanie o warunki umożliwiające „rozpoznanie edukacyjnego i socjalizacyjnego «działania» rozmaitych fenomenów kultury współczesnej” domaga się wywalczenia w humanistycznym i społecznym dyskursie. […] Niewątpliwie to oryginalne opracowanie nie tylko stanowi znaczący wkład w rozwój nauk społecznych, lecz także inspiruje do stawiania kolejnych pytań i poszukiwania na nie wielokontekstowych odpowiedzi.

Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
Sygn. 161679, 161680 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Co zrobić, gdy nasze dziecko na odmowę kupna zabawki reaguje wybuchem niepohamowanej złości? Lub gdy jest gotowe zrobić dosłownie wszytko, aby uniknąć odrabiania lekcji i sprzątania po sobie, a na nasze prośby i nalegania za każdym razem odpowiada: „Zaraz”? Jak postąpić ma nauczyciel, gdy uczniowie spóźniają się na lekcje, a kiedy już się na nich pojawią – rozmawiają, wysyłają SMS-y lub używają wulgarnego języka? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziemy właśnie w tej książce. Autorzy, korzystając ze swego wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, przedstawiają Czytelnikowi proste, a zarazem skuteczne, metody poradzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

Zasłuchany mózg : co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki / Daniel J. Levitin ; tłumaczenie Michał Szymonik. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
Sygn. 161691 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Daniel J. Levitin, niegdyś muzyk rockowy, a dziś neurobiolog, analizuje związek między muzyką – jej wykonaniami, kompozycją, sposobami słuchania i tym, co sprawia, że się nam podoba – a mózgiem człowieka. Wykorzystując najnowsze badania i przykłady muzyczne, od Mozarta, Elli Fitzgerald i U2, po Schönberga i Metallicę, Levitin pokazuje, dlaczego odczuwamy więź emocjonalną z muzyką, której słuchaliśmy, będąc nastolatkami, i jak kompozytorzy wykorzystują to, w jaki sposób nasz mózg racjonalizuje świat. Dochodzi też do niezwykłych wniosków – to 10 000 godzin ćwiczeń – a nie tylko talent – decyduje o tym, że możemy zostać wirtuozami!

Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Rafał Ryszka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.
Sygn. 161698, 161699 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Pedagogika przeżyć to propozycja wyjątkowego uczenia się. Poza szkolnymi murami, w ruchu, w innej pozycji niż wyłącznie siedząca, bierna, przywykła do uległości. To ucieczka od monologu w samotności. To sposób nauki źle czujący się w skoszarowanym środowisku szkolnych, ciasnych korytarzy i niewietrzonych klas. Przekona się do niej każdy, kto twierdzi, że uczyć się można poprzez własne doświadczenie, bez onieśmielającego respektu przed autorytarnym nauczycielem, w bliskiej relacji z innymi, metodą prób i błędów.

Pre-swazja : jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego / Robert Cialdini ; przekład Sylwia Pikiel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
Sygn. 161700 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Po wielkim sukcesie Wywierania wpływu na ludzi Robert B. Cialdini – światowej sławy autorytet w dziedzinie psychologii społecznej – postanowił zaspokoić głód wiedzy wszystkich czytelników, którzy chcą nie tylko znaleźć sposób, aby obronić się przed perswazją, lecz przede wszystkim dowiedzieć się, jak skuteczniej wykorzystać techniki wpływu społecznego do osiągnięcia swoich celów. Zaproponowane przez autora reguły wywierania wpływu od lat są uważane za podstawowe zasady gwarantujące sukces w zakresie oddziaływania na innych. Niniejsza książka rozszerza i uzupełnia dotychczasową wiedzę.

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Wiesław Sikorski. - Warszawa : Difin, 2016.
Sygn. 161703 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Książka ma na celu zbliżenie najnowszej wiedzy o mózgu z psychoterapią i w konsekwencji ustalenie dwóch faktów: czy psychoterapia zmienia mózg oraz które z metod i technik terapii najskuteczniej aktywizują mózg, i tym samym mogą być najefektywniejsze „leczniczo”.
Publikacja zainteresuje psychiatrów, praktykujących psychoterapeutów, arteterapeutów, neuroterapeutów oraz osoby zainteresowane wykorzystaniem najnowszej wiedzy o mózgu w oddziaływaniach terapeutycznych.

Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Kiedrowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
Sygn. 161706, 161707 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Autorka podejmuje interesujący temat, rzadko tak dogłębnie rozważany w literaturze resocjalizacyjnej. Należy docenić bogaty materiał badawczy, poprawność analityczną, metodologiczną, a także rzetelność i sposób prezentowania zarówno teorii, jak i wniosków wynikających z badań. Książka jest godna polecenia nauczycielom, wychowawcom, socjologom, a także studentom kierunków pedagogicznych. Z recenzji dr. hab. Sławomira Sobczaka, prof. UPH w Siedlcach

Sesje twórczej pomysłowości : dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych / Krzysztof J. Szmidt. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.
Sygn. 161709, 161710 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Kreatywność i pomysłowość to cechy, które bez żadnej przesady można uznać za kluczowe dla rozwoju człowieka jako gatunku zajmującego szczególne miejsce wśród zwierząt. Przez całe tysiąclecia to właśnie dzięki tym cechom ludzie przekształcali świat wokół siebie, dokonywali odkryć i konstruowali mechanizmy. To one leżą u podstaw przełomowych wynalazków, literatury, sztuki, medycyny czy teorii społecznych. Jednak o ile dawniej twórcze myślenie było raczej domeną wybitnych jednostek, dziś staje się nieodzowne w codziennym życiu każdego człowieka: pracownika korporacji i sektora społecznego, nauczyciela, terapeuty, animatora kultury czy studenta.

Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 161708 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Pierwsza publikacja z nowej serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (Teaching for Wisdom) – wprowadzenie do teorii rozwijania mądrości dzieci. Autorka przedstawia rozwiązania edukacyjne, które od wczesnych etapów życia dziecka pozwolą w optymalny sposób rozwinąć jego zdolności i osobowość, żeby potrafiło sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI w. Czytelnik zapozna się z próbami poszukiwania, weryfikacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pomocnych w procesie rozwijania refleksyjności, samodzielności działania dzieci, ich kompetencji społecznych i umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie o charakterze twórczym. Znajdzie ponadto propozycje konkretnych ćwiczeń oraz sytuacji edukacyjnych, możliwych do zastosowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Książka zainteresuje zatem studentów i nauczycieli akademickich, wychowawców i pedagogów pracujących w różnych instytucjach oświatowych, konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców, którym zależy na efektywnej edukacji dzieci.

Źródło:
www.difin.pl
www.wydawnictwo.umcs.eu
www.impulsoficyna.com.pl
www.wip.pl
www.wuj.pl
www.rea-sj.pl
www.gwp.pl
www.wolterskluwer.pl
www.libron.pl
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Powrót