Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» NOWOŚCI BIBLIOTEKARSKIE

Antyporadnik czyli Jak nie należy używać komputera w małej bibliotece : poradnik / Aleksander Radwański. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.
Sygn. 162180, 162181 pb WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Jeśli:
- prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole
- nie jesteś maniakiem komputerowym
- nie tęsknisz za dodatkową pracą związaną z opornym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
- w przypadku awarii nie masz ochoty na rozwiązywanie zagadek,
to praktyczne rady Autora zawarte w "Antyporadniku" są dla Ciebie. Przeczytaj dokładnie, pomyśl i zastosuj je w swojej pracy zawodowej.

Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski / Keith Houston ; przełożył Paweł Lipszyc. - Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2017.
Sygn. 162208 pb WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Czy wynalazek papieru miał jakiś związek z intrygami na chińskim dworze? Dlaczego w dziewiętnastowiecznej Anglii chowanie zmarłych odzianych w lniane szaty uznawano za niepatriotyczne? Jak dotkliwa kara groziła skrybom, którzy nie wywiązywali się ze swych obowiązków? Czy baczne obserwowanie pracy konduktora pociągu mogło mieć jakieś skutki dla rozwoju drukarstwa?
Papier, pismo, druk, ilustracje – za każdym z tych aspektów książki stoją setki lat historii i wiele ludzkich namiętności. Opowiadając o narodzinach i rozwoju „najpotężniejszego przedmiotu naszych czasów”, Keith Houston kreśli dzieje kilku cywilizacji, nie tracąc przy tym z oczu losów poszczególnych osób – odkrywców, wynalazców i wizjonerów, których ciekawość, żarliwość, praca (a niekiedy i występki) zmieniły kształt naszego świata. Fascynująca opowieść – obejmująca pięć tysięcy lat i pięć kontynentów – jest nie tylko znakomicie udokumentowanym źródłem wiedzy o dziejach tzw. przemysłów książki, ale też po prostu zajmującą i zabawną lekturą dla wszystkich, którzy uwielbiają czytać. I oglądać ilustracje!

Zgoda na siebie : przełamywanie imperatywu socjalizacji w cyklu o Muminkach autorstwa Tove Jansson / Aleksandra Maria Korczak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.
Sygn. 162258 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem naukowym, opiera swoje analizy na rzetelnie rozpoznanym stanie badań, odwołuje się do kontekstu filozoficznego, analizuje m.in. parantele między twórczością Jansson i pismami Rousseau, a jednocześnie jest fascynującym esejem, w którym ton zdystansowanej refleksji, właściwy dla wywodu naukowego, zostaje przełamany przez odczytania i refleksje o charakterze osobistym. Ta umiejętność łączenia dwóch rodzajów narracji, dwóch form dyskursu: naukowego i eseistycznego, powoduje, że otrzymujemy książkę czytelniczo frapującą, książkę, w której dociekania nad arcydziełem literatury dziecięcej splatają się z refleksjami osobistymi, dotyczącymi najważniejszych problemów ludzkiego bytowania.
Z recenzji prof. Grzegorza Leszczyńskiego (Uniwersytet Warszawski)

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej : od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego / Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. 162338 pb WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Praca pt. autorstwa Jadwigi Woźniak-Kasperek i Bartłomieja Włodarczyka wypełnia istotną lukę w polskim piśmiennictwie bibliologicznym. Jej przedmiotem jest język informacyjno-wyszukiwawczy tworzony od kilkudziesięciu lat w Bibliotece Narodowej (dalej: JHP BN), stosowany w bibliografii narodowej i bazach narodowej książnicy oraz większości polskich bibliotek publicznych. JHP BN był przedmiotem niewielu analiz o charakterze ogólnym, większość publikowanych materiałów miała charakter metodyczny, często przygotowywano je na bieżące zamówienie bibliotekarzy uczestniczących w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Wobec ogromu bieżącej pracy nad bazami danych: wzorcową i katalogową, zespołowi rozwijającemu JHP BN zwykle brakowało czasu, by wnikliwiej przyjrzeć się spójności zasad, usystematyzować i całościowo opisać przyjęte reguły, rozpoznać i wskazać zarówno mocne strony, jak i słabości tego języka. Takie zadanie postawili sobie autorzy recenzowanej pracy".
z recenzji Wandy Klenczon

Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / Artur Barciś [et al.] ; [opieka meryt., wstęp, Komentarze bajkoterapeutyczne, Jak samodzielnie napisać bajkę terapeutyczną? Katarzyna Klimowicz] ; il. Marcin Piwowarski. - Wyd. 2. poszerz. i popr. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2016.
Sygn. 162417 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Bajkoterapia to antologia pięknych i mądrych bajek dla dzieci, poradnik dla rodziców, a przede wszystkim świetny sposób na wspólne spędzenie czasu! Bajki-pomagajki to niezwykłe historie, które wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa, zawierają wiele praktycznych wskazówek, opowiadają mądrze o świecie dziecięcych emocji i konkretnych problemach, z którymi dzieci się borykają. Młodzi i najmłodsi czytelnicy (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną historię, a także dowiedzieć, jak zachować się w wielu ważnych sytuacjach. W drugim, poszerzonym i poprawionym, wydaniu bajkom towarzyszą wskazówki i komentarze eksperta od bajkoterapii – Katarzyny Klimowicz, które, mamy nadzieję, będą dla rodziców, opiekunów i dzieci pomocą, inspiracją do rozmowy, zabawy czy przede wszystkim wspólnego zastanowienia się nad takimi tematami jak: inność, spotkanie z nieznajomym, bezpieczeństwo nad wodą, zgubienie się, brak wiary w siebie, rywalizacja z rodzeństwem, bezpieczeństwo w domu.

Źródło : www.sbp.pl
www.karakter.pl
www.nk.com.pl

Powrót