Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

LOGOPEDIA. ZABURZENIA MOWY

Zestawienie bibliograficzne (w wyborze)
wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2000 - 2010
dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
Opracowała: Małgorzata Lewandowska-Pyż

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Impuls, 2000. - 121, [1] s.
  sygnatura: 133294, 137242-3, 133293p


 2. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Wyd. 1 w j. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 288 s.
  sygnatura: 150269p / 376


 3. Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2000. - 90 s.
  sygnatura: 132372-3


 4. Dni tygodnia, pory roku i miesiące : zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe : karty ćwiczeń dla ucznia / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : "Harmonia", 2005. - 71 s.
  sygnatura: 143667


 5. Dni tygodnia, pory roku i miesiące : zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : "Harmonia", 2005. - 78 s.
  sygnatura: 143667


 6. Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego / Bohdan Mackiewicz. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - 146 s.
  sygnatura: 138985


 7. Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2000. - 47 s.
  sygnatura: 132909, 143723, 132908p


 8. Głośno i wyraźnie : 9 lekcji dobrego mówienia / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 451, [1]
  sygnatura: 148311


 9. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - 237 s.
  sygnatura: 143450


 10. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 199 s.
  sygnatura: 148715-16


 11. Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz / Antoni Balejko. - Białystok : "Orthdruk", 2001.- 63 s.
  sygnatura: 139687


 12. Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski z-ź (rz) dz-dź / Antoni Balejko. - Białystok : [b.w.], 2002. - 102 s.
  sygnatura: 139689p


 13. Jak usprawniać mowę dziecka : poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców / Krystyna Datkun-Czerniak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2004. - 106 s.
  sygnatura: 144318-20


 14. Jąkanie : diagnoza - terapia - program / Mieczysław Chęciek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 231, [1]
  sygnatura: 148725-6


 15. Komunikacja - mowa - język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / red. Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 205 s.
  sygnatura: 138903, 138902p


 16. Kształcenie logopedyczne : cele i formy / red. Edward Łuczyński. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. - 125 s.
  sygnatura: 135215, 135214p


 17. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1 : Interdyscyplinarne podstawy logopedii / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - 396 s.
  sygnatura: 149829p, 149830, 151250


 18. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2 : Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - 860 s.
  sygnatura: 149829p, 149830, 151250


 19. Logopedia : przewodnik metodyczny dla studentów kierunków pedagogicznych / Ewa Replewicz, Aleksandra Siedlaczek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 2000. - 37 s.
  sygnatura: 138764


 20. Logopedia : teoria i praktyka / red. Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Agencja Wydawnicza "a linea", 2005. - 536 s.
  sygnatura: 144321


 21. (Nie)trudne wierszyki : pomoc logopedyczna do utrwalania głoski r / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2002. - 67 s.
  sygnatura: 139670


 22. O mowie dziecka : czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : "Żak", 2000. - 96 s.
  sygnatura: 135625-6


 23. Od słowa przeczytanego do słowa wypowiedzianego : droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym / Jadwiga Cieszyńska. - Wyd.1 (dodruk). - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001. - 181 s.
  sygnatura: 142066


 24. Od słowa przeczytanego do słowa wypowiedzianego : droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym / Jadwiga Cieszyńska. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - 181 s.
  sygnatura: 132206-7


 25. Pamięć, mowa a mózg : podejście afazjologiczne / Krzysztof Jodzio. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. - 308 s.
  sygnatura: 141257-8


 26. Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - 1061 s.
  sygnatura: 145800p, 145801-5


 27. Podstawy ortodoncji dla logopedów / Mirosława Rokitiańska. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004. - 125 s.
  sygnatura: 141732, 142059, 141731p


 28. Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa - prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka / Zofia Dołęga. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - 225 s.
  sygnatura: 140814-15


 29. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 430 s.
  sygnatura: 132645-7, 141516


 30. Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Marty Wójcik ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii. - Toruń ; Olsztyn : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2009. - 375 s.
  sygnatura: 151262


 31. Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2001. - 320 s.
  sygnatura: 133915-6


 32. Rymowanki - utrwalanki : materiały do ćwiczeń logopedycznych / Dorota Krupa. - Kraków : "Impuls", 2004. - 52 s.
  sygnatura: 141338-40


 33. Samogłoski : profilaktyka, diagnoza, korekcja nieprawidłowej artykulacji / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2000. - 123 s.
  sygnatura: 132375, 132374p


 34. Sprawdź jak mówię i wymawiam : kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy / Antoni Balejko. - Białystok : [b.w.], 2003. - 71 s.
  sygnatura: 139688


 35. Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej : (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 125, [3] s.
  sygnatura: 147872-3


 36. Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. - Kraków : "Impuls", 2004. - 125 s.
  sygnatura: 142804p


 37. 100 [Sto] tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Harmonia", 2003. - 183 s.
  sygnatura: 145849


 38. System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2007. - 359 s.
  sygnatura: 149554-8


 39. Teoria i praktyka terminologii logopedycznej / Jan Ożdżyński, Józef Surowaniec. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - 310 s.
  sygnatura: 132238p, 132241pb, 132239-40


 40. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 226, [2] s.
  sygnatura: 146795, 147901-2, 146796p / 616.28-07/-08]-053.2


 41. Terapia wad wymowy / Edyta Lichota. - Kraków : "Impuls", 2005. - 145 s.
  sygnatura: 143582


 42. Terapia zaburzeń mowy : materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 216 s.
  sygnatura: 148269-70


 43. Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka : zeszyt logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 96, [1] s.
  sygnatura: 147879-80


 44. Uczymy się poprawnej wymowy : ćwiczenia usprawniające mówienie / Kazimierz Gawęda, Jerzy Łazewski. - Wyd. 2 rozsz. - Białystok : "Kwadrat", 2005. - 97 s.
  sygnatura: 145683


 45. Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2 rozsz. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. - 243, [1] s.
  sygnatura: 138162-3, 137098p


 46. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2006. - 462 s.
  sygnatura: 146903


 47. Wiem, czego chcę! : doświadczenia polskich terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) : praca zbiorowa / red. Magdalena Grycman. - Kraków : Stowarzyszenie "Mówić bez słów", 2004. - 133 s.
  sygnatura: 142570


 48. Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 84 s.
  sygnatura: 147916-17


 49. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : na zlec. firmy Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, 2008. - 442 s.
  sygnatura: 151392-3, 151164p / 376


 50. Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2000. - 202 s.
  sygnatura: 132397p


 51. Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. - 202 s.
  sygnatura: 144292


 52. Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 202 s.
  sygnatura: 151416, 151283p / 376


 53. Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2005. - 72 s.
  sygnatura: 144299-301


 54. Zaburzenia mowy / red. Stanisław Grabias ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. - 395 s.
  sygnatura: 135652p


 55. Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2002. - 96 s.
  sygnatura: 145885p


 56. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, cop. 2009. - 285, [3] s.
  sygnatura: 150939p / 373.3.046-021.64


 57. Zgadnij, co słychać? / Ewa Spałek, Maria Bilińska. - Kraków : Impuls, 2001. - 65 s.
  sygnatura: 137267-8

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. "Teraz i dawniej" - propozycja ćwiczeń logopedycznych dla pacjentów z otępieniem alzheimerowskim / Aneta Domagała // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 239-248


 2. "Urodzę dziecko z rozszczepem", czyli o filozofii wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku wady rozszczepowej / Danuta Pluta-Wojciechowska // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 125-142


 3. Afazja : mechanizmy mózgowe i symptomatologia / Anna Herzyk // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 23-54


 4. Afazja : mechanizmy mózgowe i symptomatologia / Anna Herzyk // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 23-54


 5. Alians biblioterapii z logopedią / Joanna Palacz, Bożena Bełkot // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 200-212


 6. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy
 7. Cała prawda o jąkaniu / Mieczysław Chęciek // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 127-140


 8. Czy istnieje elizja w dyslalii? / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 117-124


 9. Czynności językowe i aktywność chorego w kontaktach z otoczeniem a uszkodzenie struktur podkorowych i wyspy / Aleksandra Duranowska-Serocka, Przemysław Nowacki, Wioletta Posio // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 63-86


 10. Ćwiczenia logopedyczne / Krystyna Rachwał-Łyżwa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 5, s. 283-296


 11. Ćwiczenia logopedyczne / Lucyna Belka-Sendłak // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 10-11


 12. Ćwiczenia ortofoniczne / Urszula Kalicińska // Życie Szkoły. – 2008, nr 7, s. 35-44


 13. Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska-Cyrwus // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 21-23


 14. Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną / Raisa Iwanowna Łałajewa ; tł. z ros. Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - T. 70, nr 3 (2009), s. 184-191


 15. Dlaczego dziecko źle mówi / Jadwiga Doniec // Życie Szkoły. - [R.] 58, nr 10 (2004), s. 31-33


 16. Dlaczego pomoc logopedy jest tak ważna? / Róża Sobocińska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 33-34


 17. Dynamika wycofywania się zaburzeń afatycznych u chorego po urazie mózgowo-czaszkowym : studium przypadku / Jolanta Panasiuk, Danuta Turzańska // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 113-143


 18. Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy – o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kusza // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 206-213


 19. Dyzartria w chorobach neurodegeneracyjnych : skala dyzartrii w diagnozie pacjenta ze zwyrodnieniem móżdżkowo-oliwkowym / Katarzyna Gustaw, Urszula Mirecka // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 153-160


 20. Działalność Janiny Wójtowiczowej w dziedzinie logopedii / Maria Przybysz-Piwkowa // Poradnik Językowy. – 2000, z. 6, s. 7-10


 21. Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej / Ewa Słodownik-Rycaj // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 49, nr 4 (2004), s. 143-164


 22. Dziecięca artykulacja czy wada wymowy - między fizjologią a patologią / Barbara Ostapiuk // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 95-156


 23. Dziecko jąkające się w przedszkolu i w szkole - wskazówki dla nauczycieli / Elżbieta Radzka // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 26-27


 24. Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // Remedium. – 2004, nr 10, s. 10-11


 25. Dziecko z zaburzeniami mowy w środowisku szkolnym / Justyna Gasik // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 40, s. 18


 26. Dźwiękowa realizacja polskich fonemów spółgłoskowych u osób po wycięciu zespołu językowo-bródkowo-gnykowego / Małgorzata Stecewicz, Ludmiła Halczy-Kowalik // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 169-179


 27. Funkcjonowanie społeczne uczniów z zaburzeniami mowy / Ewa Pałucka // Nauczanie Początkowe. – 2001/02, z. 1, s. 75-81


 28. Gdy dziecko nie mówi / Monika Zielińska, Katarzyna Jaroszewska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 101-108


 29. Gdy dziecko się jąka… / Wanda Kosteczka // Język Polski w Szkole. – 2004/05, nr 3, s. 104-108


 30. Gimnastyka buzi - ćwiczenia i zabawy logopedyczne / Zofia Doniec // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 2, s. 97-99


 31. Higiena głosu dziecka podczas zajęć zintegrowanych w edukacji elementarnej / Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe. – 2005/06, nr 2, s. 39-46


 32. Humanistyczne i społeczne aspekty wykonywania zawodu logopedy / Danuta Dramska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 26-28


 33. Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy - przegląd stanowisk / Grażyna Jastrzębowska // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 69-84


 34. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy? / Bożena Konieczna // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. – 2006, nr 5, s. 15-17


 35. Jakość wymowy osób z wadą zgryzu / Lilianna Konopska // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 157-198


 36. Janina Kuligowa (1904-1980) : "Janka ma złote serce" / Agata Rębilas // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 277-279


 37. Jąkanie / Urszula Oszwa // Remedium. – 2003, nr 5, s. 10-11


 38. Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. – 2000, nr 9 s. 539-542


 39. Jąkanie można wyleczyć / Ewa Galewska ; rozm. przepr. Witold Pobiedziński // Przegląd Oświatowy. – 2006, nr 11, s. 13-16


 40. Język a komunikacja u osób po uszkodzeniach mózgu / Jolanta Panasiuk // Logopedia. - [T.] 29 (2001), s. 117-129


 41. Kilka uwag logopedy / Magdalena Sławińska //Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 2, s. 33
  Praca logopedy w szkole integracyjnej.


 42. Klasyfikacja niepłynności mówienia / Zbigniew Tarkowski // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 145-151


 43. Klasyfikacje wad wymowy / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 115-122


 44. Kodeks etyczny i działalność zawodowa logopedów ustalone przez Stowarzyszenia zrzeszone w CPLOL/LCSTL (Komitet Stałej Łączności Ortofonistów, Terapeutów Mowy i Logopedów Unii Europejskiej) / tł. Mieczysław Chęciek // Logopedia. - [T.] 24 (1997), s. 129-132


 45. Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji / Jolanta Panasiuk // Logopedia. - T. 33 (2004), s. 171-189


 46. Kompleksowa terapia dziecka z zachowaniami autystycznymi : studium przypadku / Stefania Poniatowska, Katarzyna Durda-Delik // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 173-186


 47. Komunikacja w afazji/ Jolanta Panasiuk // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 55-80


 48. Kształcenie zachowań komunikacyjnych w terapii osoby ze sprzężonymi zaburzeniami mowy : studium przypadku / Anna Surmacz // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 261-294


 49. Logopeda o szkole integracyjnej i logoterapii dziecka z wadą słuchu / Zyta Niedźwiecka // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 22-23


 50. Logopeda radzi / Antoni Bochniarz // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 8 (2009), s. 54-55


 51. Logopeda w oświacie / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2010, nr 8, s. 5-9


 52. Logopeda w szkole / Bożena Adamus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 44


 53. Logopeda w szkole / Marzena Piotrowska // Życie Szkoły. – 2008, nr 7, s. 32-34


 54. Logopedia - proces instytucjonalizacji dyscypliny naukowej i zawodu / Danuta Dramska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1/2, s. 18-20


 55. Logopedyczna baza danych [komputer w służbie logopedy] / Marlena Modrzejewska-Trocha // Nowe w Szkole. – 2003, nr 1, s. I-III


 56. Logorytmika - terapia szkoły europejskiej / Anna Newlaczyl // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 1 (2009), s. 20-21


 57. Makroglosja jako objaw towarzyszący ankyloglosji / Barbara Ostapiuk, Piotr Juszkiewicz // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 181-188


 58. Metoda Tomatisa / Zdzisław M. Kurkowski // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 117-123


 59. Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu / Anita Trochymiuk // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 125-136


 60. Mowa i jej zaburzenia / Stanisław Grabias // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 7-36


 61. Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera / Aneta Domagała // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 105-126


 62. Mózg a mowa / Bożydar L[eon] Kaczmarek // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 9-21


 63. Multimedia w terapii sygmatyzmu - projekt badań / Joanna Gruba, Irena Polewczyk // Chowanna. - R. 46, t. 2 (2003), s. 95-106


 64. Neologizmy znaczeniowe w afazji / Jolanta Panasiuk // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 191-207


 65. Nie wstydź się jąkania / oprac. Ewelina Domel // Integracja. – 2004, nr 6, s. 58-61


 66. Nieprawidłowości mowy / Jadwiga Doniec // Życie Szkoły. - [R.] 59, nr 1 (2005), s. 36-38


 67. Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka / Anastazja Górzyńska // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 22-26


 68. Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdenowa // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 59-63


 69. O niejasnościach i niespójnościach terminów nazywających wady wymowy / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia. - T. 33 (2004), s. 205-212


 70. O potrzebie profilaktyki logopedycznej / Agnieszka Bieniek-Nowakowska, Katarzyna Ziomek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 32-34


 71. O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 27-30


 72. O terapii logopedycznej pacjentki z afazją sensoryczno-motoryczną : opis przypadku / Lidia Sikora // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 145-152


 73. Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii dziecięcej / Tomasz Woźniak, Maria Marta Kaczyńska-Haładyj // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 87-104


 74. Od obrazka do słowa / Grażyna Radek // Życie Szkoły. – 2002, nr 10, s. 630-632
  Pomoce dydaktyczne rozwijające mowę dziecka.


 75. Oddech moja siłą / Grażyna Paracka // Lider. – 2007, nr 9, s. 14-15


 76. Opieka logopedyczna nad dziećmi z ryzyka ciążowo-porodowego / Elżbieta Nitendel-Bujakowa, Anna Kołtun // Logopedia. - [T.] 29 (2001), s. 105-116


 77. Opóźniony rozwój mowy / Małgorzata Kołodziejczak // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 18


 78. Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy / Danuta Emiluta-Rozya // Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 54-65


 79. Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe / Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 22-24


 80. Percepcja i rozumienie dźwięków mowy - zagadnienia wybrane z fizjologii, lingwistyki, psychologii, logopedii i patologii / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - R. 53, nr 3 (2009), s. 3-14


 81. Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie logopedycznym / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 4 (2008), s. 47-49


 82. Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy / Mirosława Kierska //Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 164-167


 83. Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi / Ewa Sienicka-Czerepow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 31-32


 84. Porozumiewanie się bez słów/ Katarzyna Konecka // Integracja. – 2002, nr 1, s. 48-50


 85. Późno podjęta rehabilitacja afazji motorycznej po zawale mózgu : studium przypadku / Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 215-238


 86. Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder // Życie Szkoły. – 2000, nr 6, s. 329-333


 87. Problem poprawnej wymowy / Anna Sołtys-Chmielowicz // Język Polski w Szkole. – 2005/06, nr 2, s. 101-107


 88. Problem zrozumiałości wypowiedzi w przypadkach dyslalii / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 157-165


 89. Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 47, nr 8 (2007), s. 41-45


 90. Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodownik-Rycaj // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 50, nr 3 (2005), s. 115-131


 91. Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - [R.] 58, nr 6 (2004), s. 9-14


 92. Profilaktyka logopedyczna / Anna Błaszczyk-Sadowska // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 9 (2009), s. 56-59


 93. Profilaktyka logopedyczna / Bożena Dittfeld // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 5 (2009), s. 54-56


 94. Profilaktyka logopedyczna / Małgorzata Kubacik // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 61, nr 6 (2008), s. 48-49


 95. Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej - rola nauczyciela / Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 8-11


 96. Program FOCUSED jako metoda usprawniania komunikacji w demencji typu Alzheimera / Aneta Domagała, Katarzyna Gustaw // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 91-98


 97. Projekt "Badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego / Danuta Emiluta-Rozya // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 3, s. 142-154


 98. Projekt zestawienia form zaburzeń mowy / Halina Mierzejewska, Danuta Emiluta-Rozya // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 37-48


 99. Przysłowia jako teksty / Hanna K. Ulatowska, Maria Sadowska, Danuta Kądzielawa, Krystyna Rymarczyk // Poradnik Językowy. – 2000, z. 7, s. 22-32


 100. Przywracanie sprawności językowej chorym fonemów afazją / Monika Habik // Wspólne Tematy. – 2004, nr 10, s. 18-21


 101. Realizacja fonemów języka polskiego u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego - przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji / Danuta Pluta-Wojciechowska // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 199-225


 102. Realizacja struktur językowych a podsystemy języka u osób z afazją / Maria Przybysz-Piwkowa // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 81-92


 103. Realizacja struktur składniowych w afazji / Jolanta Panasiuk // Logopedia. - T.32 (2003), s. 15-61


 104. Realizacje fonemu samogłoskowego /i/ - wstępne doniesienie z badań własnych. Cz. 1 / Barbara Ostapiuk, Liliana Konopska // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 189-198


 105. Recenzja programu Logopedia / Grzegorz Ożdżyński // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 277-280
  Nowa seria multimedialnych programów do diagnozy i terapii logopedycznej.


 106. Refleksje na temat pracy z dzieckiem z niedosłuchem oraz cechami niedokształcenia mowy o typie afazji / Anna Żywot // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 151-170


 107. Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej / Joanna Frąckiewicz // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 260-268


 108. Rola badań nad dysfunkcjami mowy we współczesnej lingwistyce / Józef Porayski-Pomsta // Poradnik Językowy. - 2009, z. 8, s. 5-15


 109. Rola zabawy w terapii zaburzeń mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Danuta Kolender // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 3, s. 152-157


 110. Rotacyzm / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia. - [T.] 29 (2001), s. 37-51


 111. Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie - jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kusza // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 6-9


 112. Rozwój mowy dziecka z jednostronnym uszkodzeniem słuchu : studium przypadku / Beata Bielak // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 295-305


 113. Różne oblicza niepłynności mówienia / Mieczysław Chęciek // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 245-255


 114. Słucham, aby słyszeć / Ewa Połujańska, Stanisława Sałamach // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 6, s. 345-347
  Ćwiczenia logopedyczne w przedszkolu.


 115. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego (SLI) : studium przypadku / Monika Biała // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 4, s. 27-39


 116. Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzona mową / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 2, s. 92-104


 117. Spotkania z logopedą / Agnieszka Ścibior //Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 96-98
 118. Spotkanie logopedy z rodzicami / Katarzyna Pardej // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 8 (2009), s. 47-51


 119. Stwardnienie zanikowe boczne w diagnozie i terapii logopedycznej / Katarzyna Gustaw, Jolanta Panasiuk // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 99-116


 120. Sytuacja trudna, zmęczenie, kryzys w terapii logopedycznej / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna. - T. 66, nr 5 (2005), s. 380-386


 121. Sześciolatek na progu szkoły : alarm dla logopedów / Alicja Melon // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 6 (2009), s. 22-25


 122. Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna nr 3, s. I-II
  Scenariusze zajęć dla grup przedszkolnych i klas nauczania początkowego. Szkolnictwo specjalne.


 123. Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska // Szkoła Specjalna. - T. 65, nr 5 (2004), s. 383-389
  Scenariusze zajęć dla grup przedszkolnych i klas nauczania początkowego. Szkolnictwo specjalne.


 124. Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 23-25


 125. Taksonomia afazji : kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń / Anna Herzyk // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 85-104


 126. Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu / Jolanta Zielińska // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 95-100


 127. Terapia logopedyczna a problemy wychowawcze w rodzinie / Róża Sobocińska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s. 25-26


 128. Terapia logopedyczna w afazji na tle innych nurtów rehabilitacji / Krystyna Błachnio // Wspólne Tematy. – 2008, nr 11/12, s. 80-86


 129. Terapia logopedyczna w domu dziecka / Zofia Doniec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 32-34


 130. Terapia logopedyczna w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagogika, oligofrenologopedia) / Adam Stankowski, Jolanta Brzozowska // Chowanna. - R. 46, t. 2 (2003), s. 54-82


 131. Terapia rotacyzmu nie musi być nudna / Małgorzata Nosowska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. – 2008, nr 10, s. 17-19


 132. Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego / Marlena Kurowska // Poradnik Językowy. - 2009, z. 8, s. 68-82
  Badanie zaburzeń mowy.


 133. Utrwalenie głosek szumiących w wyrazach / Małgorzata Nosowska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. – 2008, nr 10, s. 21-21


 134. Utrwalenie grupy spółgłoskowej „szcz” w wyrazach z wykorzystaniem Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona : konspekt zajęć logopedycznych / Małgorzata Nosowska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. – 2008, nr 10, s. 29-31


 135. W fortecy milczenia / Anna Radomska, Anita Jankowska // Charaktery. – 2000, nr 4, s. 20-21
  Dlaczego dziecko ucieka w milczenie? Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy?


 136. W trosce o rozwój mowy dziecka siedmioletniego / Barbara Loch // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 6-7


 137. Wady wymowy i ich korygowanie / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 53-93


 138. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szamańska-Paruszkiewicz // Nauczanie Początkowe. – 2005/06, nr 2, s. 35-38


 139. Wpływ kolczykowania języka na jakość wymowy / Lilianna Konopska, Magdalena Jankowska // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 77-89


 140. Wprowadzenie do prelingwistycznego rozwoju mowy dziecka z autyzmem / Jacek Błeszyński // Polskie Forum Psychologiczne. - T. 10, nr 2 (2005), s. 191-200


 141. Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy / Maja Szwanka // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 54-58


 142. Wymiary głoski jako istotne elementy poznania - podstawą kategoryzacji dyslalii : próba opisu / Danuta Pluta-Wojciechowska // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 51-75


 143. Wymowa, wydolność połykania i jakość życia chorych po wycięciu nowotworu jamy ustnej / Małgorzata Stecewicz, Ludmiła Halczy-Kowlik, Violetta Posio, Mieczysław Sulikowski, Robert Kowalczyk, Anna Rzewuska, Marek Kamiński // Logopedia. - T. 35 (2006), s. 199-211


 144. Wyraz w diagnozie i terapii logopedycznej / Alina Maciejewska // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 37-46


 145. Z doświadczeń szkolnego logopedy / Hanna Stefanowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 1-3


 146. Z metodyki pracy nad wymową / Elżbieta Sachajska // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 227-256


 147. Z żabą w tornistrze, czyli jak pomóc dziecku, które sepleni? / Maria Radziejewska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 13-14


 148. Zabawa słowem w terapii logopedycznej / Joanna Wernik // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. – 2005, nr 4, s. 17-18


 149. Zaburzenia czynności językowych i aktywności w kontaktach z otoczeniem po uszkodzeniu struktur podkorowych w wyniku udaru mózgu / Aleksandra Duranowska-Serocka // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 93-112


 150. Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego - propozycja terminów i klasyfikacji / Barbara Ostapiuk // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 123-143


 151. Zaburzenia komunikacyjne w jąkaniu - perspektywy terapii / Tomasz Wodniak // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 235-244


 152. Zaburzenia mowy prowadzą do dramatów w szkole / Renata Szyszka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 29-32


 153. Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : studium przypadku bliźniąt / Beata Bielak // Logopedia. - [T.] 27 (2000), s. 161-171


 154. Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera / Aneta Domagała, Edyta Długosz, Katarzyna Gustaw // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 245-259


 155. Zaburzenia mowy w chorobie Wilsona / Olga Jauer-Niworowska // Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 66-79


 156. Zajęcia logopedyczne / Lucyna Belka-Sendłak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 5, s. 13-15


 157. Zastosowanie książki komunikacyjnej u pacjentów z afazją / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. – 2008, nr 5, 3-11


 158. Znaczenie ćwiczeń artykulacyjno-oddechowych w pracy nauczyciela / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 7/8, dod. s. I-III

Powrót