Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

ZBIGNIEW HERBERT

Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy
Wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism z lat 1995-2007 oraz dokumenty audiowizualne
Opracowała : Grażyna Ruta-Balińska

MATERIAŁY BIOGRAFICZNE. OPRACOWANIA

 1. BARAŃCZAK STANISŁAW
  Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994. – 251 s.
  Sygn. 124930


 2. GRZEGORZEWSKI TADEUSZ
  Polscy poeci współcześni : Zbigniew Herbert : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Tadeusz Grzegorzewski. – Bydgoszcz : IKN-ODN, 1983. – 46 s.
  Sygn. 102767


 3. HERBERT
  Herbert : poetyka wartości i konteksty / red. Eugeniusz Czaplewicz. - Warszawa : „DiG”, 2002. -180 s.
  Sygn. 144994


 4. KALISZEWSKI ANDRZEJ
  Gry Pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. – Wyd. 2 rozsz. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1990. – 258 s.
  Sygn. 118768


 5. KALISZEWSKI ANDRZEJ
  Gry Pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1982. – 244 s.
  Sygn. 91195-91197


 6. KORNHAUSER JULIAN
  Uśmiech sfinksa : o poezji Zbigniewa Herberta / Julian Kornhauser. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. – 159 s.
  Sygn. 134464


 7. ŁUKASIEWICZ JACEK
  Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 166 s. - (Biblioteka Analiz Literackich)
  Sygn. 126918-126919


 8. ŁUKASIEWICZ JACEK
  Herbert / Jacek Łukasiewicz. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002. – 259 s. - (A to Polska właśnie)
  Sygn. 138680p, 140987


 9. MACIĄG WŁODZIMIERZ
  O poezji Zbigniewa Herberta / Włodzimierz Maciąg. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. – 71 s.
  Sygn. 106759


 10. MYRDZIK BARBARA
  Poezja Zbigniewa Herberta w recepcji maturzystów / Barbara Myrdzik. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1992. – 153 s.
  Sygn. 97840


 11. POZNAWANIE
  Poznawanie Herberta / wybór Andrzej Franaszek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998-2000. – T. 1 – 440 s. ; T. 2 – 476 s.
  Sygn. 133397


 12. SIEDLECKA JOANNA
  Pan od poezji : o Zbigniewie Herbercie / Joanna Siedlecka. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002. – 424 s.
  Sygn. 143027


 13. SIEMASZKO PIOTR
  Świat obrazu – obraz świata : przestrzenie pograniczne w pisarstwie G. Herlinga-Grudzińskiego, Z. Herberta i J. Czapskiego / Piotr Siemaszko. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000. – 121 s.
  Sygn. 133998


 14. SIEMASZKO PIOTR
  Zmienność i trwanie : o eseistyce Zbigniewa Herberta / Piotr Siemaszko. – Bydgoszcz : Świadectwo, 1996. – 179 s. Sygn. 127517-127518


 15. UPÓR
  Upór i trwanie : wspomnienia o Zbigniewie Herbercie / red. Katarzyna Szczypka. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000. – 109 s.
  Sygn. 132478-132479


 16. WIŚNIEWSKA LIDIA
  Między biegunami i na pograniczu : (o Białym małżeństwie Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta / Lidia Wiśniewska. – Bydgoszcz : Wyższa szkoła Pedagogiczna, 1999. – 383 s.
  Sygn. 130736

UTWORY LITERACKIE

 1. HERBERT ZBIGNIEW
  Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. – [Wyd. 5]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. – 1995. – 282 s.
  Sygn. 125827


 2. HERBERT ZBIGNIEW
  Barbarzyńca w ogrodzie : szkice literackie / Zbigniew Herbert. – [Wyd. 3]. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 342 s.
  Sygn. 56964


 3. HERBERT ZBIGNIEW
  Dramaty / Zbigniew Herbert. – Wyd. 2 poszerz. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997. – 167 s.
  Sygn. 129422


 4. HERBERT ZBIGNIEW
  Elegia na odejście / Zbigniew Herbert. – [Wyd. 1 krajowe]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992. – 52 s.
  Sygn. 121810


 5. HERBERT ZBIGNIEW
  „Kochane zwierzątka …” : listy Herberta do przyjaciół – Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich / do druku podała i komentarzami opatrzyła Magdalena Czajkowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000. – 182 s.
  Sygn. 133587


 6. HERBERT ZBIGNIEW
  Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. – Wyd. 2. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998. – 150 s.
  Sygn. 132145


 7. HERBERT ZBIGNIEW
  Pan Cogito / Zbigniew Herbert. – [Wyd. 2 popr.]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996. – 88 s.
  Sygn. 127528


 8. HERBERT ZBIGNIEW
  Rovigo / Zbigniew Herbert. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992. – 59 s.
  Sygn. 121809


 9. HERBERT ZBIGNIEW
  Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone : 1948-1998 / Zbigniew Herbert. – Warszawa : Biblioteka „Więzi”, 2001. – 822 s. - (Biblioteka Więzi ; t. 137)
  Sygn. 134978-134979, 141642


 10. HERBERT ZBIGNIEW
  Wybór wierszy / Zbigniew Herbert. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 201 s. - (Seria „Biblioteka Poetów”)
  Sygn. 94430

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

 1. ANTONIUK MATEUSZ
  Zbigniew Herbert i poezja lamentacyjna / Mateusz Antoniuk // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 26-31


 2. BAGŁAJEWSKI ARKADIUSZ
  Pisarz i krytycy : poznawanie Herberta / Arkadiusz Bagłajewski // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s. 102-105


 3. BARAN ANNA, JURGA-RYCHLIŃSKA ANNA, WAJDZIK BOGUSŁAWA
  Twórczość Zbigniewa Herberta : międzyszkolny konkurs literacki / Anna Baran, Anna Jurga-Rychlińska, Bogusława Wajdzik // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 22


 4. BERNACKI MAREK
  Analiza wiersza "Podróż" Zbigniewa Herberta / Marek Bernacki // Polonistyka. - 2004, nr 6, s. 42-45


 5. BIAŁA ALINA
  Zbigniewa Herberta trylogia o etyce / Alina Biała // Polonistyka . - 1999, nr 4, s. 224-229


 6. BORTNOWSKI STANISŁAW
  Moralne i polityczne gry z wierszami Zbigniewa Herberta / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1996, nr 1, s. 41-55


 7. CHAŁOŃSKA JOANNA
  Kilka uwag na temat kompozycji maturalnych esejów interpretacyjnych : interpretacja „Testamentu” Zbigniewa Herberta / Joanna Chałońska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s. 34-44


 8. CHRZĄSTOWSKA BOŻENA
  Herbert w liceum - dzisiaj / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 42-44


 9. CHRZĄSTOWSKA BOŻENA
  "Skoczyć wzwyż..." : przesłanie ks. Janusza St. Pasierba / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 236-239


 10. CZAJKOWSKA AGNIESZKA
  „Która lektura?” Poezja Herberta wobec hermeneutyki / Agnieszka Czajkowska // Ruch Literacki. – 2006, nr 6, s. 617-626


 11. CZAPCZYK PAWEŁ
  Co boli Pana Cogito? / Paweł Czapczyk // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 363-366


 12. DUDEK JOLANTA
  "Wierny niepewnej jasności" : o poezji Zbigniewa Herberta. Cz. 2 / Jolanta Dudek // Ruch Literacki. - 1996, z. 6, s. 729-742


 13. DRZEWUCKI JANUSZ
  Inni niż inni, czyli książę i dworzanin / Janusz Drzewucki // Twórczość. – 2007, nr 6, s. 112-119


 14. DZWINIEL MARIAN
  Przechadzka po labiryncie / Marian Dzwiniel // Polonistyka. – 2007, nr 4, s. 58-61


 15. FRANASZEK ANDRZEJ
  "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice" : o późnej poezji Mistrzów / Andrzej Franaszek // Polonistyka . - 1999, nr 4, s. 196-202


 16. GARBOL TOMASZ
  Chrystus w poezji Zbigniewa Herberta / Tomasz Garbol // Ruch Literacki. – 2001, nr 2, s. 199-210


 17. GOGLER PAWEŁ
  Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych / Paweł Gogler // Pamiętnik Literacki. – 2006, nr 1, s. 79-106


 18. GOMORI GYORGY
  Spotkania i korespondencja ze Zbigniewem Herbertem / Gyorgy Gomori // Twórczość. – 2006, nr 4, s. 74-83


 19. IMPEROWICZ-JURCZAK MAŁGORZATA
  Herbertowska lekcja "czytania obrazu : "Martwa natura z wędzidłem" / Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 32-36


 20. JANIAK AGNIESZKA
  Czy powiodła się próba rozwiązania mitologii? : interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta / Agnieszka Janiak // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 90-96


 21. JANOWSKA ILONA, NIŻNIKOWSKA JOLANTA
  Czy przebaczyć znaczy zapomnieć? : scenariusz lekcji historyczno-polonistycznej dla klasy trzeciej gimnazjum / Ilona Janowska, Jolanta Niżnikowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 89-101


 22. KAMIŃSKA MARIA
  Proste słowo Zbigniewa Herberta / Maria Kamińska // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 428-431


 23. KAMIŃSKA URSZULA
  Dylematy emigrantów : na podstawie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta / Urszula Kamińska // Drama. - 2002/2003, z. 43, s. 14-17


 24. KANIEWSKA MARIA
  Spóźniona edycja (Barańczak o Herbercie) / Maria Kaniewska // Polonistyka. – 1995, nr 9, s. 628-629


 25. KASPRZAKOWA BARBARA
  Wyobraźnia czarodziejka : wprawki lekturowe i testy dla gimnazjalistów / Barbara Kasprzakowa. - Sopot-Poznań, 2003. - Rec. Olga Janicka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 54-60


 26. KOPCIŃSKI JACEK
  Radio, maska i oko wewnętrzne. „Rekonstrukcja poety” Zbigniewa Herberta / Jacek Kopciński // Pamiętnik Literacki. – 2005, z. 1, s. 105-140


 27. KORNHAUSER JULIAN
  "Hermes, pies i gwiazda" - pamięć i wyobraźnia / Julian Kornhauser // Ruch Literacki. - 1999, z. 6, s. 679-687


 28. KOZICKA DOROTA
  „A nade wszystko żebym był pokorny”. Zbigniew Herbert w ogrodzie Europy / Dorota Kozicka // Ruch Literacki. – 2003, nr 1, s. 33-48


 29. KOZICKA DOROTA
  „Prawda widzenia”. O zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta / Dorota Kozicka // Ruch Literacki. – 2006, nr 6, s. 597-616


 30. KUCHARCZYK EWA
  Rzeczywistość jak raj? : Zbigniew Herbert "Sprawozdanie z raju" / Ewa Kucharczak // Drama. - 2002/2003, z. 43, s. 11-12


 31. KUCZYŃSKA KATARZYNA
  Ośmioklasiści na tropach pradziadka („Pan od przyrody” Zbigniewa Herberta) / Katarzyna Kuczyńska // Polonistyka. – 1996, nr 2, s. 104-107


 32. KUCZYŃSKA-KOSCHANY KATARZYNA
  Przeciw "tryumfowi antropomorficznej bestii" : (prywatnie o "prywatnej mitologii" Zbigniewa Herberta) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka . - 2001, nr 9, s. 531-536


 33. KUROWSKA ELIZA M.
  Wywiady liryczne / Eliza M. Kurowska // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 253-254


 34. LEGEŻYŃSKA ANNA
  Czego szukać w labiryncie Herberta? / Anna Legeżyńska. - Warszawa, 2000. Rec.: Labirynt nad morzem // Polonistyka. - 2001, nr 6, s. 370-374


 35. LEGEŻYŃSKA ANNA
  Zbigniewa Herberta wiersze ostatnie / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 628-631


 36. LYSKO BOŻENA
  Jak teksty "rozmawiają z tekstami"? / Bożena Lysko // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 57-63


 37. ŁOJEK MIECZYSŁAW
  Poezja Herberta w edukacji uczniów / Mieczysław Łojek // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, nr 3, s. 56-68


 38. MARCZUK ANNA
  „Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie” : praca z biografią twórcy na przykładzie sylwetki Zbigniewa Herberta / Anna Marczuk // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 1, s. 21-31


 39. MAZURKIEWICZ-SZCZYSZEK ANNA
  Miasto Herberta / Anna Mazurkiewicz-Szczyszek // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 20-25


 40. MIELNICZUK JULIA
  Dawanie świadectwa - Herbert, Polkowski, Świetlicki / Julia Mielniczuk // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 240-245


 41. MIKOLAJCZAK MAŁGORZATA
  Między kamieniem i wzruszeniem. O dylematach etyki i estetyki w twórczości Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Ruch Literacki. – 2004, nr 4, s. 123-128


 42. MIKOLAJCZAK MAŁGORZATA
  Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 2, s. 137-151


 43. MIKOŁAJCZAK MAŁGORZATA
  Postać matki w "Trenie" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Polonistyka. - 2003, nr 3, s.157-162


 44. MROCZEK ZBIGNIEW
  Pan Cogito szuka rady u cadyka z Bracławia / Zbigniew Mroczek // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 84-89


 45. OPACKA-WALASEK DANUTA
  Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek // język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 79-91


 46. PLUTA PAWEŁ Problematyka przestrzeni i milczenia w "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta i "Wnętrzu" Maurice'a Maeterlincka / Paweł Pluta // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 147-153


 47. POPRAWA ADAM
  "Potęga smaku" - o wierszu Zbigniewa Herberta / Adam Poprawa // Polonistyka. -1999, nr 6, s. 342-344


 48. POTALSKA ELŻBIETA
  Anioły nasze, Hasiora i Herberta : scenariusz lekcji integrującej język polski i plastykę 2-3 godz. / Elżbieta Potalska // Język Polski w Szkole – Gimazjum. - 1999/2000, nr 4, s. 21-26


 49. PRZYMUSZAŁA BEATA
  Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 397-403


 50. PRZYMUSZAŁA BEATA
  Herbert wciąż na nowo czytany / Beata Przymuszała // Polonistyka. – 2007, nr 4, s. 52-54


 51. ROZMUS JACEK
  Przez wielką szybę : o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta / Jacek Rozmus // Ruch Literacki. - 2000, z. 4, s. 433-457


 52. RUSZAR JÓZEF MARIA
  Chrzest ziemi : Herbert, presokratycy i Nietzsche / Józef Maria Ruszar // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 6-12


 53. RUTKOWSKI RAFAŁ
  Inny głos Herberta / Rafał Rutkowski // Znak. – 2003, nr 10, s. 123-128


 54. RUTKOWSKI RAFAŁ
  Nadzieja cierpiących. O wierszu Zbigniewa Herberta „Modlitwa starców” / Rafał Rutkowski // Ruch Literacki. – 2005, nr 5, s. 293-301


 55. RUTKOWSKI RAFAŁ
  Nowe epistolarne dzieła Herberta / Rafał Rutkowski // Znak. – 2006, nr 2, s. 160-166


 56. RUTKOWSKI RAFAŁ
  Przeciw wyznawcom nicości. O wierszu Zbigniewa Herberta „Nasze dziecko” / Rafał Rutkowski // Ruch Literacki. - 2006, nr 3, s. 377-386


 57. SOLECKI MARIUSZ
  Zanim nauczę ich Herberta / Mariusz Solecki // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s. 15-21


 58. STALA MARIAN
  Czytanie Herberta / Marian Stala // Polonistyka. – 1996, nr 7, s. 491-494


 59. STANKOWKA AGATA
  Rylec Hieronima / Agata Stankowska // Polonistyka. - 2001, nr 5, s. 263-265


 60. STASIAK IZABELA
  Zagadka przedmiotu / Izabela Stasiak // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 37-41


 61. SZURCZAK ANNA
  Głos w dyskusji nad kształtem współczesnej kultury / Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 3, s. 18-23


 62. SZWAST ANDRZEJ
  Metafizyka konkretu : "Stołek" Zbigniewa Herberta / Andrzej Szwast // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 142-146


 63. ŚLIWIŃSKI PIOTR
  Krytyk, który się waha / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 13-19


 64. TARNACKI JERZY
  Dlaczego klasycyzm? / Jerzy Tarnacki // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 4, s. 83-87


 65. WANTUCH WIESŁAWA
  Jakiej prywatnej historii sztuki według Herberta potrzebujemy? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. – 2007, nr 4, s. 55-57


 66. WASILEWSKA-LIPKE ZUZANNA
  Dlaczego boimy się Prokrustesa X? / Zuzanna Wasilewska-Lipke // Polonistyka. -2002, nr 10, s. 601-606


 67. WÓJCIAK MONIKA
  Weduty Zbigniewa Herberta / Monika Wójciak // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 537-541


 68. ZALEWSKI CEZARY
  Mitologiczna migawka : Mieczysław Jastrun, Zbigniew Herbert i Cyprian K. Norwid wyjaśniają swoje fotografie / Cezary Zalewski // Ruch Literacki. – 2006, nr 4-5, s. 507-518


 69. ZIELIŃSKI KAROL
  „Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa" Zbigniewa Herberta / Karol Zieliński // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s.116-123

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 1. Pan Cogito (nagranie własne). – 1 kas. VHS (ok. 56 min.)
  Zawiera spektakl teatralny „Pan Cogito” w reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza. Wykonanie : Zbigniew Zapasiewicz.
  Sygn. Tmgv 817


 2. Potęga smaku [film] : Zbigniew Herbert. Cz.1 / oprac. red. i graf. Barbara Puszczewicz, Bożena Matejek ; scen. Adam Pawłowicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. - 1 kas. VHS (90 min.) + poradnik. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Sygn. Tmgv 480


 3. Potęga smaku [film] : Zbigniew Herbert. Cz.2 / oprac. red. i graf. Barbara Puszczewicz, Bożena Matejek ; scen. Adam Pawłowicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. - 1 kas. (40 min.) VHS + poradnik. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Barwny film biograficzny. Lektorzy : Adam Ferency (utwory Z. Herberta) i Janusz Kozioł (inne utwory), narrator : Adam Pawłowicz. Wykonanie muzyki do wierszy Z. Herberta : Przemysław Gintrowski.
  Sygn. Tmgv 481


 4. Słowa i świat [dok. dźw.] / Maria Nagajowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 1 kas. dźw. stereo, Dolby B.
  Wchodzi w skład zestawu do nauki języka polskiego w klasie 6 szkoły podstawowej : Słowa i świat / Maria Nagajowa. Zawiera wiersz Z. Herberta : „Pudełko zwane wyobraźnią”w interpretacji K. Kolbergera
  Sygn. T. 2223


 5. Spotkania z literaturą [film] : poezja. Cz.II. Cz.3 / oprac. graf. Barbara Puszczewicz ; reż. Waldemar Stroński, Henryk Talar ; scen. Barbara H. Kuligowska. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. - 1 kas. (130 min.) ; + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  W części 14 utwory m.in. Zbigniewa. Herberta „Przesłanie pana Cogito” i „Dlaczego klasycy”. Wykonanie : Jacek Borkowski, Andrzej Ferenc, Eugeniusz Kamiński, Tomasz Marzecki
  Sygn. Tmgv334


 6. XX lat Zeszytów Literackich. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich ; Stowarzyszenie STEP, 2002. – 1 dysk CD
  Płyta stanowi dodatek do nr 4/2002 Zeszytów Literackich. Zawiera m. in. wiersz Zbigniewa Herberta „Tarnina” w interpretacji autora.
  Sygn.Pł.CD 700
Powrót