Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» EDUKACJA CZYTELNICZA

Do zadań publicznej biblioteki pedagogicznej należy m.in. : inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych, a co za tym idzie biblioteka może organizować i prowadzić działalność edukacyjną a w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy realizowane są lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej dla wszystkich poziomów nauczania.
Lekcje organizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu i tematu.

NAJCZĘŚCIEJ REALIZOWANE TEMATY :

  • Droga czytelnika w bibliotece.
  • Warsztat informacyjny PBW w Bydgoszczy.
  • Historia książki.
  • Zasady tworzenia opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej.

Kontakt:
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Tel. 052-341-30-74
Termin realizacji: poniedziałek
Godziny: 8.30-14.30