Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

ANDRAGOGIKA. PEDAGOGIKA DOROSŁYCH. NAUCZANIE DOROSŁYCH.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism
opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy
Opracowała : Ewa Bedełek

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. AKSJOLOGIA
  Aksjologia edukacji dorosłych / red. Janina Kostkiewicz. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004. – 430 s.
  sygnatura 143041p, 145969


 2. CZERNIAWSKA OLGA
  Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy / Olga Czerniawska. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. – 206 s.
  sygnatura 139420p, 143336


 3. CZŁOWIEK
  Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / red. Marek Podgórny. – Kraków: „Impuls”, 2005. – 469 s.
  sygnatura 144793p, 144794


 4. DEMETRIO DUCCIO
  Zabawa na tle życia : gra autobiograficzna w edukacji dorosłych / Duccio Demetrio. – Kraków: „Impuls”, 1999. – 67 s.
  sygnatury 134687 - 134688


 5. DROGI
  Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar / red. Elżbieta Dubas. – Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. – 341 s.
  Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 27
  sygnatura 140821p


 6. EDUKACJA
  Edukacja dorosłych : doradca zawodowy, rynek pracy: praca zbiorowa / red. Agnieszka Stopińska-Pająk. – Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP, 2006. – 200 s.
  sygnatura 146068


 7. EDUKACJA
  Edukacja dorosłych – służba społeczna / red. Henryk Bednarczyk. – Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2002. – 213 s.
  sygnatura 140513p


 8. EUROPA
  Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych : (projekt polsko-niemiecki) / red. Elżbieta Dubas. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. – 161 s.
  Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 16
  sygnatura 142410


 9. JANKOWSKI DZIERŻYMIR , PRZYSZCZYPKOWSKI KAZIMIERZ, SKRZYPCZAK JÓZEF
  Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki / Dzierżymir Jankowski, Kazimierz Przyszczypkowski, Józef Skrzypczak. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996. – 168 s.
  sygnatura 129315p, 129316, 142258


 10. KARGUL JÓZEF
  Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. – Wyd. 2 zm. i rozsz.. – Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005. – 153 s.
  sygnatura 144781


 11. MALEWSKI MIECZYSŁAW
  Teorie andragogiczne : metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej / Mieczysław Malewski. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. – 199 s.
  Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2101
  sygnatura 131219 – 131220


 12. MATLAKIEWICZ ALINA
  Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Alina Matlakiewicz. – Warszawa: „Żak”, 2003. – 333 s.
  sygnatura 141865 - 141866


 13. NAUCZYCIEL
  Nauczyciel andragog u progu XXI wieku / red. Wojciech Horyń. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 399 s.
  Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, nr 2421
  sygnatura 139242p, 139243


 14. NAUCZYCIELE
  Nauczyciele edukacji dorosłych : materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu e dniach 7-9 maja 1995 r. „Kształcenie i doskonalenie nauczycieli edukacji dorosłych” / red. Anna E. Wesołowska. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. – 303 s.
  Biblioteka Edukacji Dorosłych, t.10
  sygnatura 129736p


 15. OŚWIATA
  Oświata dorosłych : nowe uwarunkowania i wyzwania / red. Rafał Piwowarski. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998. – 121 s.
  sygnatura 134842p, 134843 - 134844


 16. PACHOCIŃSKI RYSZARD
  Andragogika w wymiarze międzynarodowym: (podręcznik dla studentów pedagogiki) / Ryszard Pachocinski. – Warszawa: „IBE”, 1998. – 283 s.
  sygnatura 134816p, 134817 – 134819


 17. PEDAGOGICZNE
  Pedagogiczne drogowskazy / red. Barbara Juraś-Krawczyk. – Kraków: „Impuls”, 2000. – 210 s.
  Idee – Metody – Inspiracje
  sygnatura 132235p, 132236 – 132237


 18. PORADNIK
  Poradnik edukatora / red. Marzenna Owczarz. – Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005. – 334 s.
  sygnatura 146090p, 146091 - 146092


 19. PROBLEMY
  Problemy i dylematy andragogiki : praca zbiorowa / red. Mieczysław Marczuk. – Lublin: Unowersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1994. – 260 s.
  sygnatura 124939p, 124940 – 124941


 20. PROBLEMY
  Problemy pedagogiki społecznej i andragogiki / red. Józef Kargul. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1994. – 155 s.
  Prace Pedagogiczne, T.106
  sygnatura 57224


 21. SILBERMAN MEL
  Metody aktywizujące w szkoleniach / Mel Silberman. – Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. – 351 s.
  sygnatura 144667p


 22. STOPIŃSKA – PAJĄK AGNIESZKA
  Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej : warunki rozwoju – problematyka – koncepcje / Agnieszka Stopińska-Pająk. – 1994. – 219 s.
  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1442
  sygnatura 129298


 23. TERAŹNIEJSZOŚĆ
  Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych / red. Tadeusz Aleksander. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. – 235 s.
  Biblioteka Edukacji Dorosłych, t.13
  sygnatura 129735p


 24. TUROS LUCJAN
  Andragogika / Lucjan Turos. – Wyd. 3 rozsz. – Warszawa: „Żak”, 1999. – 469 s.
  sygnatura 131567p, 131568


 25. VOPEL KLAUS W.
  Warsztaty – skuteczna forma nauki : 80 porad dla moderatorów / Klaus W. Vopel. – Kilece: „Jedność”, 2004. – 362 s.
  sygnatura 142659p, 142660


 26. WPROWADZENIE
  Wprowadzenie do andragogiki : praca zbiorowa / red. Tadeusz Wujek. – Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. – 437 s.
  sygnatura 127690p, 128487 – 128490


 27. Z TRADYCJI
  Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej / red. Eleonora Sapia-Drewniak. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. – 237 s.
  sygnatura 142414p, 142415


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. AFTAŃSKI ANDRZEJ
  Współczesna edukacja dorosłych – przemiany, wyzwania i oczekiwania / Andrzej Aftański // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 3, s.25-29


 2. ALEKSANDER TADEUSZ
  Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce (lata 1995-2004) / Tadeusz Aleksander // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2004, nr 3, s.7-21


 3. BOCZUKOWA BEATA
  Kierunki rozwoju edukacji dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 3, s.39-42


 4. BURY BRONISŁAW
  O niektórych problemach oświaty dorosłych w kontekście integracji europejskiej / Bronisław Bury // Pedagogika Pracy. – 2004, nr 44, s.61-69


 5. CZARNECKI KAZIMIERZ
  Konieczność i możliwość uczenia się dorosłych (refleksje i badania psychologiczne) / Kazimierz Czarnecki / Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2004, nr 1, s.17-20


 6. GERLACH RYSZARD
  Edukacja zawodowa dorosłych nie tylko dla rynku pracy / Ryszard Gerlach // Pedagogika Pracy. – 2004, nr 44, s.46-52


 7. GIELAS JAN
  Powrót do ławy szkolnej : uczący się senior / Jan Gielas // Wspólne Tematy. – 2005, nr 5, s.38-42


 8. HUNT CHERYL
  Ponowne rozbudzanie ducha: badanie dyskursu edukacji dorosłych w społeczności lokalnej / Cheryl Hunt // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2003, nr 1, s.157-179


 9. JERUSZKA URSZULA
  Edukacja dorosłych czynnikiem rozwoju / Urszula Jeruszka // Pedagogika Pracy. – 2004, nr 44, s.72-80


 10. JOHNSTON RENNIE
  Uczenie się dorosłych obywatelstwa : odkrywanie założeń praktyki edukacyjnej / Rennie Johnston // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2004, nr 1, s.27-44


 11. JUSZCZYK STANISŁAW
  Style uczenia się dorosłych z wykorzystaniem komputera i Internetu / Stanisław Juszczyk // Chowanna. – 2003, T.2, s.119-134


 12. KACPRZAK CEZARY
  Rola współczesnego nauczyciela – filozoficzne implikacje problemu w kontekście andragogiki / Cezary Kacprzak / Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 1, s.26-32


 13. KACZOR STANISŁAW
  Miejsce edukacji dorosłych w przemianach mentalności Polaków / Stanisław Kaczor // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2004, nr 1, s.21-24


 14. KARGUL JÓZEF
  Edukacja dorosłych w ponowoczesnym świecie / Józef Kargul // Chowanna. – 2003, T. 1, s.194-202


 15. KOŁACZEK BOŻENA
  Ścieżki edukacyjne Polaków / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 3, s.15-16


 16. KOSTKIEWICZ JANINA
  Edukacja aksjologiczna dorosłych – zaniechania i potrzeby / Janina Kostkiewicz // Chowanna. – 2005, T. 2, s.141-147


 17. KULHAWCZUK IWONA
  Mierzenie jakości pracy szkoły dla dorosłych / Iwona Kulhawczuk // Nowa Szkoła. – 2003, nr 1, s.14-15


 18. KUŹNICKA MONIKA, GÓRECKA IZABELA
  Andragogika – prowadzenie dorosłych. Cz.1 / Monika Kuźnicka, Izabela Górecka / Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 5, s.11-12


 19. KUŹNICKA MONIKA, GÓRECKA IZABELA
  Andragogika – prowadzenie dorosłych. Cz.2 / Monika Kuźnicka, Izabela Górecka // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 6, s.11-12


 20. MALEWSKI MIECZYSŁAW
  Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku: próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności / Mieczysław Malewski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2001, nr 2, s.29-57


 21. MALEWSKI MIECZYSŁAW
  Przymus i wolność w edukacji dorosłych / Mieczysław Malewski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2002, nr 1, s.39-53


 22. MALISZEWSKI KRZYSZTOF
  Problem Thanatosa : bariery i pożytki andragogicznej refleksji o śmierci / Krzysztof Maliszewski // Chowanna. – 2005, T.2, s.148-156


 23. MANNINEN JYRI
  Dorośli w społeczeństwie marzeń: wyobrażenia o edukacji jako bariera motywacyjna / Jyri Manninen // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2003, nr 3, s.60-66


 24. MILLER NOD
  Auto/biografia w badaniach nad edukacją i uczeniem się całożyciowym / Nod Miller / Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2003, nr 1, s.121-140


 25. NIKITENKO DANUTA
  Standardy pracy edukatora / Danuta Nikitenko // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 12, s.25-28


 26. OLESEN HENNING SALLING
  Podmiot uczący się i „historia życia” : jakościowe podejście do badań nad uczeniem się / Henning Salling Olsen // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2004, nr 2, s.29-53


 27. PACAJ – JASIUK IWONA
  Praca zawodowa i edukacja dorosłych / Iwona Pacaj-Jasiuk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2004, nr 3, s.64-68


 28. PRZYBYLSKA EWA
  Edukacja dorosłych w Roku Polsko-Niemieckim 2005/2006 / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2005, nr 4, s.21-25


 29. PRZYBYLSKA EWA
  O potrzebie zmian w edukacji dorosłych w Polsce / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2002, nr 1, s.13-22


 30. SARAN JAN
  Edukacja dorosłych – między koniecznością i ofertą globalizacji a społeczną rzeczywistością / Jan Saran // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 3, s.9-20


 31. SOLARCZYK –AMBROZIAK EWA
  Oświata dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości – między nowoczesnością a postmodernizmem / Ewa Solarczyk-Ambroziak // Chowanna. - 2005, T. 2, s.56-68


 32. SROCZYŃSKI WOJCIECH
  ”Środowisko niewidzialne” w andragogice / Wojciech Sroczyński // Kultura i Edukacja . – 2006, nr 1, s.74-89


 33. STOCHMIAŁEK JERZY
  Alfabetyzacja informatyczna dorosłych w kontekście procesu wykluczenia społecznego / Jerzy Stochmiałek // Chowanna. – 2005, T. 2, s.102-110


 34. STOCHMIAŁEK JERZY
  Nauczanie i uczenie się języków obcych przez dorosłych – elementy glottodydaktyki / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2002, nr 1, s.38-48


 35. STOCHMIAŁEK JERZY
  Rola treningu asertywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2002, nr 4, s.17-26


 36. STOCHMIAŁEK JERZY
  Wybrane tendencje rozwoju dydaktyki dorosłych / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2003, nr 1, s.20-31


 37. STOCHMIAŁEK JERZY
  Zmiany w edukacji dorosłych – elementy tradycji i nowoczesności / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2005, nr 3, s.14-22


 38. STOPIŃSKA – PAJĄK AGNIESZKA
  ”Edukacja dorosłych dla wspólnego świata” – udział Polaków w międzynarodowej współpracy andragogicznej / Agnieszka Stopińska-Pająk // Chowanna. – 2005, T.2, s.126-140


 39. SUKHOBSKAJA GALINA
  Dojrzałość socjalno-psychologiczna człowieka w kontekście andragogiki / Galina Sukhobskaja // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2003, nr 1, s.32-39


 40. SYMELA KRZYSZTOF
  Moduły kompetencji w projekcie „Modularyzacja kształcenia dorosłych – doświadczenia europejskie” / Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2005, nr 4, s.43-48


 41. UCZENIE SIĘ
  Uczenie się przez całe życie: Program UE – 2007-2013 / oprac. Bogdan Skotnicki // Przegląd Oświatowy. – 2006, nr 18, s.16-18


 42. WIATROWSKI ZYGMUNT
  Kształcenie bezinteresowne filarem oświaty dorosłych / Zygmunt Wiatrowski / Pedagogika Pracy. – 2004, nr 44, s. 28-32
Powrót