Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» AKTUALNOŚCI

new ZMIANY W REGULAMINIE

Z dniem 1.02.2017 r. zmianie ulega Regulamin Udostępniania Zbiorów.

new UWAGA CZYTELNICY (30.12.2016)

W związku likwidacją filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Inowrocławiu, Koronowie, Mogilnie, Nakle, Sępólnie Krajeńskim, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie czytelnicy, którzy korzystali z usług tych bibliotek w okresie ostatnich dwóch lat, mają dostęp do wszystkich zbiorów i zasobów bibliotecznych w Bydgoszczy na tych samych warunkach. Bez zmian pozostają numery kont bibliotecznych oraz nadane indywidualnie hasła dostępu.
Informacji szczegółowych udzielają bibliotekarze dyżurujący po numerem tel. 52 341-30-74.

new ZMIANY W STRUKTURZE PBW (29.12.2016)

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w strukturze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy nie będą funkcjonowały filie.

 • Filia w Inowrocławiu
  Zbiory zostały przekazane do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.
  Zbiory dostępne w dotychczasowej lokalizacji biblioteki, ul. Narutowicza 53.

 • Filia w Koronowie
  Zbiory zostały przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3.

 • Filia w Mogilnie
  Zbiory zostały przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Narutowicza 1.

 • Filia w Nakle
  Zbiory przeniesiono do Bydgoszczy.

 • Filia w Sępólnie Krajeńskim
  Zbiory dostępne w dotychczasowej lokalizacji biblioteki, ul. Młyńska 42.

 • Filia w Szubinie
  Zbiory zostały przekazane do Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie, ul. Kcyńska 11.

 • Filia w Świeciu
  Zbiory dostępne w dotychczasowej lokalizacji biblioteki, ul. Sądowa 5.

 • Filia w Tucholi
  Zbiory zostały przekazane do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, ul. Pocztowa 8A.

 • Filia w Żninie
  Zbiory zostały przekazane do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, ul. Sienkiewicza 4.

new ZAPROSZENIE NA WARSZTATY (24.03.2017)

Miło nam poinformować Państwa, że funkcjonująca przez wiele lat przy NKJO w Bydgoszczy Medioteka Goethe Institut wznawia swoją działalność przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa na warsztaty metodyczne, podczas których przedstawione zostaną najnowsze materiały do nauki języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw językowych na różne poziomy nauczania i dla różnych grup wiekowych. Oprócz wspomnianych zabaw, które będzie można oczywiście osobiście wypróbować, zaprezentowane zostaną również metody kooperatywne w uczeniu się, które mają na celu rozwój kompetencji społecznych i personalnych uczniów.
Temat spotkania: „Zusammen spielen und kooperieren”.
Termin spotkania: 4.04.2017 (wtorek) w godzinach 15:15 – 18:30.
Miejsce spotkania: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4.
Prowadzący: Anna Bukowska / Iwona Kretek
Zgłoszenia: iwona.kretek@gmail.com
Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy
Ewa Pronobis-Sosnowska
Doradca przy Mediotece GI
Iwona Kretek

new O WARTOŚCIACH (17.03.2017)

14 marca po raz kolejny spotkaliśmy się na zajęciach z dziećmi z Przedszkola „Promyczek”. Przedszkolaki wzięły udział w trzecich zajęciach z cyklu „Wszystko co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. Tematem lekcji była dobroć. Uczestnicy zajęć wysłuchali opowiadania Natalii Usenko Dobroć, czyli opowieść o Mocarzu Michale. Zagrali w grę Dobroć, czyli Mocarze górą oraz dokończyli grę edukacyjną, którą wykonywali na poprzednich zajęciach. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze co można zobaczyć na dołączonych zdjęciach.

new O WARTOŚCIACH (17.03.2017)

10 marca gościliśmy w naszej bibliotece uczniów ze szkoły Podstawowej nr 29 w Bydgoszczy na zajęciach w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. Pierwsze zajęcia dotyczyły przyjaźni. Dzieci wysłuchały opowiadania Liliany Fabisińskiej „Przyjaźń, czyli o długich rozmowach za pomocą latarek i kredek”. Następnie rozwiązały krzyżówkę o przyjaźni a później w grupach wymyślały zadania do gry edukacyjnej. W ramach projektu proponujemy również jeszcze dwie lekcje w cyklu „Mądrość, czyli o zamienianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę” oraz Dobroć, czyli Mocarze górą! Zapraszamy!

new FORUM EDUKACYJNE (17.03.2017)

15 marca 2017 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka brała udział w IV Kujawsko - Pomorskim Forum Edukacyjnym "Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna? – o przekraczaniu sztywnych ram" zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową wspólnie z Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Forum składało się z dwóch części: najpierw były wystąpienia zaproszonych gości, ekspertów w dziedzinie psychologii i pedagogiki, natomiast w dalszej części odbyły się warsztaty. Spotkanie pozwoliło uczestnikom na rozwój konkretnych zasobów i umiejętności potrzebnych do pracy z uczniami zdolnymi oraz pokazało, w jaki sposób można wspierać motywację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej wartości.
Uzupełnieniem Kujawsko - Pomorskiego Forum Edukacyjnego było promowanie literatury obejmującej pracę z uczniem zdolnym, zbiorów obcojęzycznych, w tym Medioteki Języka Niemieckiego oraz oferty dla nauczycieli przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.

new NOWOŚCI - KSIĄŻKI (13.03.2017)

Nowe pozycje z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej oraz pedagogiki, psychologii i socjologii w zbiorach Biblioteki.

new TŁUSTY CZWARTEK (08.03.2017)

Dnia 23 lutego b.r. w Czytelni Głównej PBW w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z członkami Klubu Seniora „Bartosz” pod hasłem „Tłusty czwartek w tradycji polskiej”. Nauczyciele bibliotekarze przedstawili genezę święta i jego obchody w różnych regionach Polski, przysłowia oraz ciekawostki związane z historią pączka. Kameralnemu spotkaniu towarzyszyła wystawa książek o tradycji i zwyczajach tłustoczwartkowych. Biletem wstępu na biblioteczne spotkanie były przepisy na tradycyjne karnawałowe ciasta. Książnica przygotowała kolorowe podziękowania dla przybyłych gości. Nawiązana została serdeczna współpraca środowiskowa, wymieniono adresy e-mailowe.

new O WARTOŚCIACH (16.02.2017)

28 lutego b.r. gościliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy dzieci z niepublicznego przedszkola „Promyczek”. Przedszkolaki wzięły udział w drugich zajęciach w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. Jest to odpowiedź na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Lekcje przygotowano dla wszystkich typów szkół.
Drugie spotkanie dotyczyło „mądrości”. Każde zajęcia oparte są na czytaniu tekstu literackiego związanego z tematem zajęć, rozmowę kierowaną oraz prace plastyczną i ćwiczenia multimedialne. Wszystko po to, by kształtować dobre postawy i wychowywać dzieci do wartości. Zajęcia poprowadziły mgr Agnieszka F. Handzel i mgr Izabela Kamasz. W kolejnych zajęciach poświęconych „dobroci” dzieci wezmą udział 14 marca. Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o kontakt telefoniczny: 52 341 30 74 wew. 16

new DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK (28.02.2017)

W dniach 22-24.02. 2017 r. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia edukacyjne na temat Kornela Makuszyńskiego i jego najbardziej znanego literackiego i filmowego bohatera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwiedzili nas uczniowie z bydgoskich szkół : Szkoły Podstawowej nr 31 i nr 12 oraz przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia”... [czytaj więcej]

new O WARTOŚCIACH (16.02.2017)

14 lutego 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zainaugurowano projekt „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. Lekcje przygotowano mając na uwadze jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Lekcje przygotowano dla wszystkich typów szkół. Pierwsze zajęcia skierowane były do uczniów klas I-III szkół podstawowych i dotyczyły jednej z najważniejszej w życiu wartości- przyjaźni. 14 lutego gościliśmy w naszych progach przedszkolaki z niepublicznego przedszkola „Promyczek”. Zajęcia przygotowały i prowadziły mgr Agnieszka F. Handzel oraz mgr Izabela Kamasz. W kolejnych zajęciach poświęconych „mądrości” i „dobroci” dzieci wezmą udział 28 lutego. Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o kontakt telefoniczny: 52 341 30 74 wew. 16.


new ZAJĘCIA EDUKACYJNE O WARTOŚCIACH (16.02.2017)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i wychowawców na zajęcia edukacyjne przygotowane w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. W spotkaniach mogą wziąć udział uczniowie wszystkich poziomów kształcenia. W oparciu o wybrane teksty literackie ilustrujące daną wartość, porozmawiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym pozamaterialnym i moralnym. Wybrana lektura, wykorzystana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić motywacje u uczniów do praktykowania wartości moralnych w życiu.
Projekt został opracowany w związku z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Pamiętajmy, że życie wg wartości jest warunkiem bycia mądrym, dobrym i szczęśliwym człowiekiem.
W celu uzgodnienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy : tel. 52 341 30 74 e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl.

TEMATYKA ZAJĘĆ

new ROK WŁADYSŁAWA RACZKIEWICZA (16.02.2017)

W związku z obchodami roku Władysława Raczkiewicza Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia pod hasłem: WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ WŁODARZ WIELKIEGO POMORZA

new MEDIOTEKA (16.02.2017)

Polecamy gry edukacyjne pomocne w nauce języka niemieckiego przekazane do zbioru Medioteki Języka Niemieckiego prowadzonej w naszej Bibliotece pod patronatem Goethe Institut.

new NOWOŚCI - ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE (09.02.2017)

Nowe zestawienie bibliograficzne: na temat choroby Alzheimera.

newDZIEŃ BABCI I DZIADKA (31.01.2017)

Dnia 27.01.2017 r. w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odbył się Dzień Babci i Dziadka przygotowany przez uczniów z klasy II e ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Bydgoszczy.
Dzieci wystąpiły w uroczystym apelu przygotowanym specjalnie na tę okazję, pod kierunkiem pań: Justyny Janik i Joanny Szymańskiej. Wszyscy przybyli goście otrzymali od swoich wnuków własnoręcznie wykonane drobne prezenty.
To wspaniałe święto w Muzeum zorganizowaliśmy pierwszy raz, i jak się okazało spotkaliśmy się z pozytywnym obiorem. Wszystkie babcie i dziadkowie zwiedzając nasze muzeum odbyli sentymentalną podróż do czasów swojego dzieciństwa. Była to wspaniała okazja do wspomnień, rozmów i wzruszeń. Dziadkowie wspominali swoje szkolne przygody – nie zawsze te grzeczne.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, pociechy z tak wspaniałych wnuków oraz wielu kolejnych wzruszeń w Muzeum Oświaty.


new KONKURS (26.01.2017)

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łochowie odbędzie się VII Międzyszkolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego. Zawody rozegrane zostaną pod honorowym patronatem Pani Janiny Sylwestrzak - córki Rejewskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy oraz przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego – wybitnego matematyka i kryptologa, bydgoszczanina, który w szachy grywał.
W tym roku po raz pierwszy, obok uczniów szkół podstawowych do szachownic zasiądą gimnazjaliści. Liczba uczestników wzrośnie do 80. Rejestracja (do 21 lutego) odbywa się elektronicznie na chessarbiter.com. Regulamin konkursu
Polskie Radio Pomorza i Kujaw zapewnia informacje, zapowiedzi oraz bezpośrednią relację z gier.

new DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK (20.01.2017)

W środę 18 stycznia i w piątek 20 stycznia 2017 r. odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 31 oraz nr 20 w Bydgoszczy. Zajęcia były zatytułowane „Zima w literaturze”. Rozpoczęliśmy krótką pogadanką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktywności sportowej... [czytaj więcej]

new KONKURS (19.01.2017)

Rusza dziewiąta edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa. Przedmiotem jest dokumentacja losów nieznanych bohaterów oraz wspomnień uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Zarówno uczniowie jak i szkoły mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Zaproszenie Regulamin konkursu Formularz zgłoszenia Zgoda rodziców