Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» AKTUALNOŚCI

new ZMIANY W REGULAMINIE

Z dniem 1.02.2017 r. zmianie ulega Regulamin Udostępniania Zbiorów.

new KONFERENCJA METODYCZNA (20.04.2017)

27.04.2017 ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ METODYCZNĄ DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO : Vers la réussite ! Comment développer les compétences et évaluer nos éleves avec les méthodes Hachette FLE.
Konferencję poprowadzi p. Dominika Ostrowska, doradca metodyczny Hachette FLE.
Szczegóły na plakacie.

new KONKURS (19.04.2017)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie „ Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczycielowi”, skierowanym do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prześlą do organizatora nagranie filmu w formacie MP4, z ustną prezentacją wybranej przez siebie książki, metodą booktalkingu... [czytaj więcej]

new WARSZTATY (19.04.2017)

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zapraszają na szkolenie dla pracowników bibliotek i świetlic szkolnych poświęcone teatrzykowi kamishibai i edukacji globalnej.
Jeżeli pracujesz w bibliotece bądź świetlicy szkolnej? Chciałbyś/chciałabyś poznać nowatorską (choć z bogatą tradycją) metodę edukacyjną jaką jest teatrzyk kamishibai oraz poznać ciekawe metody, pomysł i zagadnienia do pracy z dziećmi?
Szkolenie odbędzie się w Bydgoszczy 24.05.2017 r. (środa) w godz. 15:00-18:00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
Prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18.05.2017 r... [czytaj więcej]

new O WARTOŚCIACH (19.04.2017)

W przedświątecznym kwietniowym czasie w Pedagogicznej Bibliotece im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Wszystko co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. Lekcje przygotowano mając na uwadze jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Każde zajęcia obejmują przeczytanie opowiadania związanego z tematem zajęć, rozmowę kierowaną, ćwiczenia multimedialne oraz prace plastyczne.
5 kwietnia gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy, którzy wzięli udział w drugich zajęciach z cyklu. Tematem zajęć była mądrość. Uczniowie wysłuchali opowiadania z książki 12 ważnych opowieści oraz opracowali własne mądrości ważne dla wszystkich osób w klasie. Kolejne zajęcia odbyły się 10 kwietnia i dotyczyły dobroci. Uczniowie wysłuchali opowiadania oraz zagrali w grę „Dobroć, czyli Mocarze górą!” Mieli również okazję na dokończenie pracy nad klasową grą edukacyjną o wartościach.
7 kwietnia odwiedzili nas uczniowie z klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy. Tematem zajęć, w których uczestniczyli, była przyjaźń. Dzieci wysłuchały opowiadania o przyjaźni oraz przygotowali zadania do gry dydaktycznej o wartościach. Rozwiązali również zadania przygotowane w aplikacji learning apps.
11 kwietnia natomiast odbyły się kolejne zajęcia dla uczniów z klasy 2d ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy. Lekcja dotyczyła mądrości. Ćwiczenia opracowane przez prowadzące pozwoliły dzieciom porównać co to znaczy mądre i złe zachowanie. Dzieci przygotowały również listę klasowych wartości ważnych dla wszystkich osób w grupie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach!
Zapisy pod nr telefonu 52-341-30-74 wew. 16

new ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE (19.04.2017)

Nowe zestawienia bibliograficzne na temat surdopedagogiki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych dostępne na www i w siedzibie Biblioteki.

new WYSTAWA (12.04.2017)

7 kwietnia b.r. w Czytelni Głównej otwarto wystawę poświęconą pisance - jednemu z najważniejszych symboli Wielkanocy. Zgromadzono kilkadziesiąt artefaktów.
Ozdoby wielkanocne zostały wykonane różnymi technikami. Można podziwiać kraszanki, drapanki, rzeźbione w drewnie, wydmuszki ozdobione delikatną koronką, kolorowymi nićmi i haftowane. Pokaźną część prac stanowią pisanki, których autorami są nauczyciele bibliotekarze naszej placówki. Wystawie towarzyszy pogadanka na temat historii pisanki. Bogata literatura z zasobów własnych biblioteki stała się inspiracją tego niecodziennego wydarzenia.
Prowadzimy zajęcia dla grup przedszkolnych, uczniów bydgoskich szkół, zuchów i harcerzy i innych grup zorganizowanych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych polską tradycją. Wystawa będzie czynna do 22 kwietnia b.r. Serdecznie zapraszamy.

new DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK (11.04.2017)

Wielkanoc tuż, tuż... Nadchodzące Święta Wielkanocne stały się inspiracją do zorganizowania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć edukacyjnych związanych z wiosną oraz tematyką świąteczną. Tym razem odwiedzili nas uczniowie z klasy II i III Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy... [czytaj więcej]

new MEDIOTEKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO - WARSZTATY (06.04.2017)

4 kwietnia b.r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej odbyły się warsztaty metodyczne w ramach Medioteki Języka Niemieckiego pt. "Zusammen spielen und kooperieren". Zajęcia prowadziły panie: Anna Bukowska oraz Iwona Kretek, które przedstawiły najnowsze materiały do nauki języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw językowych na różne poziomy nauczania i dla różnych grup wiekowych.
Oprócz wspomnianych zabaw uczestnicy spotkania zapoznali się także z metodami kooperatywnymi w uczeniu się, które mają na celu rozwój kompetencji społecznych i personalnych uczniów.

new O WARTOŚCIACH (06.04.2017)

30 marca i 5 kwietnia gościliśmy w naszej bibliotece uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach na kolejnych zajęciach z cyklu „Wszystko co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”.
Celem zajęć było kształtowanie u dzieci pojęcia wartości oraz uzmysłowienie roli wartości w życiu każdego człowieka. Wspólnie z dziećmi stworzyliśmy ogólną definicję wartości oraz wymieniliśmy i wyjaśniliśmy co to jest m. in. miłość, przyjaźń, szacunek, mądrość, dobro i uczciwość. Uczniowie wysłuchali opowiadania ks. Jana Twardowskiego „Patyki i patyczki”, zapełnili najważniejszymi dla nich wartościami „skrzynię skarbów” oraz zbudowali własną piramidę wartości. Fundamentem piramidy wartości była miłość i przyjaźń. Dzieci wykazały się dużą aktywnością, wiedzą i wrażliwością.

new NOWOŚCI - KSIĄŻKI (06.04.2017)

Nowe pozycje z pedagogiki, psychologii i socjologii w zbiorach Biblioteki.

new O WARTOŚCIACH (30.03.2017)

28 i 29 marca odbyły się zajęcia o przyjaźni przygotowane w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. W zajęciach wzięły udział dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Borowiki” oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 14. Nasi goście wysłuchali opowiadania związanego z tematem lekcji. Dzieci miały okazję przekonać się kto to jest prawdziwy przyjaciel oraz sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą emocji. Celem zajęć było kształtowanie postaw i rozumienie uniwersalnych wartości, takich jak przyjaźń, rozwijanie wyobraźni oraz wyzwalanie twórczej aktywności dzieci. Zajęcia przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o kontakt telefoniczny: 52 341 30 74 wew. 16.

new DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK (27.03.2017)

Przez cały tydzień od 20 do 24 marca br. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek, odbywały się zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce regionalnej „Bydgoszcz w legendach, baśniach i podaniach”. Celem zajęć było przybliżanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi bydgoskimi baśniami, legendami i podaniami... [czytaj więcej]

new O WARTOŚCIACH (17.03.2017)

14 marca po raz kolejny spotkaliśmy się na zajęciach z dziećmi z Przedszkola „Promyczek”. Przedszkolaki wzięły udział w trzecich zajęciach z cyklu „Wszystko co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. Tematem lekcji była dobroć. Uczestnicy zajęć wysłuchali opowiadania Natalii Usenko Dobroć, czyli opowieść o Mocarzu Michale. Zagrali w grę Dobroć, czyli Mocarze górą oraz dokończyli grę edukacyjną, którą wykonywali na poprzednich zajęciach. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze co można zobaczyć na dołączonych zdjęciach.

new O WARTOŚCIACH (17.03.2017)

10 marca gościliśmy w naszej bibliotece uczniów ze szkoły Podstawowej nr 29 w Bydgoszczy na zajęciach w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. Pierwsze zajęcia dotyczyły przyjaźni. Dzieci wysłuchały opowiadania Liliany Fabisińskiej „Przyjaźń, czyli o długich rozmowach za pomocą latarek i kredek”. Następnie rozwiązały krzyżówkę o przyjaźni a później w grupach wymyślały zadania do gry edukacyjnej. W ramach projektu proponujemy również jeszcze dwie lekcje w cyklu „Mądrość, czyli o zamienianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę” oraz Dobroć, czyli Mocarze górą! Zapraszamy!

new FORUM EDUKACYJNE (17.03.2017)

15 marca 2017 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka brała udział w IV Kujawsko - Pomorskim Forum Edukacyjnym "Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna? – o przekraczaniu sztywnych ram" zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową wspólnie z Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Forum składało się z dwóch części: najpierw były wystąpienia zaproszonych gości, ekspertów w dziedzinie psychologii i pedagogiki, natomiast w dalszej części odbyły się warsztaty. Spotkanie pozwoliło uczestnikom na rozwój konkretnych zasobów i umiejętności potrzebnych do pracy z uczniami zdolnymi oraz pokazało, w jaki sposób można wspierać motywację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej wartości.
Uzupełnieniem Kujawsko - Pomorskiego Forum Edukacyjnego było promowanie literatury obejmującej pracę z uczniem zdolnym, zbiorów obcojęzycznych, w tym Medioteki Języka Niemieckiego oraz oferty dla nauczycieli przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.

new TŁUSTY CZWARTEK (08.03.2017)

Dnia 23 lutego b.r. w Czytelni Głównej PBW w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z członkami Klubu Seniora „Bartosz” pod hasłem „Tłusty czwartek w tradycji polskiej”. Nauczyciele bibliotekarze przedstawili genezę święta i jego obchody w różnych regionach Polski, przysłowia oraz ciekawostki związane z historią pączka. Kameralnemu spotkaniu towarzyszyła wystawa książek o tradycji i zwyczajach tłustoczwartkowych. Biletem wstępu na biblioteczne spotkanie były przepisy na tradycyjne karnawałowe ciasta. Książnica przygotowała kolorowe podziękowania dla przybyłych gości. Nawiązana została serdeczna współpraca środowiskowa, wymieniono adresy e-mailowe.

new O WARTOŚCIACH (16.02.2017)

28 lutego b.r. gościliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy dzieci z niepublicznego przedszkola „Promyczek”. Przedszkolaki wzięły udział w drugich zajęciach w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. Jest to odpowiedź na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Lekcje przygotowano dla wszystkich typów szkół.
Drugie spotkanie dotyczyło „mądrości”. Każde zajęcia oparte są na czytaniu tekstu literackiego związanego z tematem zajęć, rozmowę kierowaną oraz prace plastyczną i ćwiczenia multimedialne. Wszystko po to, by kształtować dobre postawy i wychowywać dzieci do wartości. Zajęcia poprowadziły mgr Agnieszka F. Handzel i mgr Izabela Kamasz. W kolejnych zajęciach poświęconych „dobroci” dzieci wezmą udział 14 marca. Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o kontakt telefoniczny: 52 341 30 74 wew. 16

new DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK (28.02.2017)

W dniach 22-24.02. 2017 r. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia edukacyjne na temat Kornela Makuszyńskiego i jego najbardziej znanego literackiego i filmowego bohatera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwiedzili nas uczniowie z bydgoskich szkół : Szkoły Podstawowej nr 31 i nr 12 oraz przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia”... [czytaj więcej]

new O WARTOŚCIACH (16.02.2017)

14 lutego 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zainaugurowano projekt „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. Lekcje przygotowano mając na uwadze jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Lekcje przygotowano dla wszystkich typów szkół. Pierwsze zajęcia skierowane były do uczniów klas I-III szkół podstawowych i dotyczyły jednej z najważniejszej w życiu wartości- przyjaźni. 14 lutego gościliśmy w naszych progach przedszkolaki z niepublicznego przedszkola „Promyczek”. Zajęcia przygotowały i prowadziły mgr Agnieszka F. Handzel oraz mgr Izabela Kamasz. W kolejnych zajęciach poświęconych „mądrości” i „dobroci” dzieci wezmą udział 28 lutego. Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o kontakt telefoniczny: 52 341 30 74 wew. 16.


new ZAJĘCIA EDUKACYJNE O WARTOŚCIACH (16.02.2017)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i wychowawców na zajęcia edukacyjne przygotowane w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”. W spotkaniach mogą wziąć udział uczniowie wszystkich poziomów kształcenia. W oparciu o wybrane teksty literackie ilustrujące daną wartość, porozmawiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym pozamaterialnym i moralnym. Wybrana lektura, wykorzystana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić motywacje u uczniów do praktykowania wartości moralnych w życiu.
Projekt został opracowany w związku z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Pamiętajmy, że życie wg wartości jest warunkiem bycia mądrym, dobrym i szczęśliwym człowiekiem.
W celu uzgodnienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy : tel. 52 341 30 74 e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl.

TEMATYKA ZAJĘĆ

new ROK WŁADYSŁAWA RACZKIEWICZA (16.02.2017)

W związku z obchodami roku Władysława Raczkiewicza Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia pod hasłem: WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ WŁODARZ WIELKIEGO POMORZA

new MEDIOTEKA (16.02.2017)

Polecamy gry edukacyjne pomocne w nauce języka niemieckiego przekazane do zbioru Medioteki Języka Niemieckiego prowadzonej w naszej Bibliotece pod patronatem Goethe Institut.

newDZIEŃ BABCI I DZIADKA (31.01.2017)

Dnia 27.01.2017 r. w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odbył się Dzień Babci i Dziadka przygotowany przez uczniów z klasy II e ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Bydgoszczy.
Dzieci wystąpiły w uroczystym apelu przygotowanym specjalnie na tę okazję, pod kierunkiem pań: Justyny Janik i Joanny Szymańskiej. Wszyscy przybyli goście otrzymali od swoich wnuków własnoręcznie wykonane drobne prezenty.
To wspaniałe święto w Muzeum zorganizowaliśmy pierwszy raz, i jak się okazało spotkaliśmy się z pozytywnym obiorem. Wszystkie babcie i dziadkowie zwiedzając nasze muzeum odbyli sentymentalną podróż do czasów swojego dzieciństwa. Była to wspaniała okazja do wspomnień, rozmów i wzruszeń. Dziadkowie wspominali swoje szkolne przygody – nie zawsze te grzeczne.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, pociechy z tak wspaniałych wnuków oraz wielu kolejnych wzruszeń w Muzeum Oświaty.


new KONKURS (26.01.2017)

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łochowie odbędzie się VII Międzyszkolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego. Zawody rozegrane zostaną pod honorowym patronatem Pani Janiny Sylwestrzak - córki Rejewskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy oraz przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego – wybitnego matematyka i kryptologa, bydgoszczanina, który w szachy grywał.
W tym roku po raz pierwszy, obok uczniów szkół podstawowych do szachownic zasiądą gimnazjaliści. Liczba uczestników wzrośnie do 80. Rejestracja (do 21 lutego) odbywa się elektronicznie na chessarbiter.com. Regulamin konkursu
Polskie Radio Pomorza i Kujaw zapewnia informacje, zapowiedzi oraz bezpośrednią relację z gier.

new DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK (20.01.2017)

W środę 18 stycznia i w piątek 20 stycznia 2017 r. odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 31 oraz nr 20 w Bydgoszczy. Zajęcia były zatytułowane „Zima w literaturze”. Rozpoczęliśmy krótką pogadanką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktywności sportowej... [czytaj więcej]

new KONKURS (19.01.2017)

Rusza dziewiąta edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa. Przedmiotem jest dokumentacja losów nieznanych bohaterów oraz wspomnień uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Zarówno uczniowie jak i szkoły mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Zaproszenie Regulamin konkursu Formularz zgłoszenia Zgoda rodziców